2014 – Tom Alandh

 
Foto Björn Henriksson Björnbild: Tom AlandhDärför tilldelas Tom Alandh Svenska Downföreningens pris UPP 2014:
 
Tom Alandh får priset för att han genom sina filmer om Martina Schaub har synliggjort hennes och hennes mamma Berit Schaubs arbete för Martinas inkludering i samhället. Han har med filmerna bidragit till att nyansera bilden av personer med Downs syndrom och därigenom utgjort en positiv kraft i förändringen av samhällets inställning.
UPP
  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Följ oss:

  • Senaste nytt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial