Film om Downs syndrom

Film om att leva med Downs syndrom på 2000-talet

Ville och Piggelin

Svenska Downföreningen har i november 2010 fått projektstöd från Allmänna Arvsfonden för att göra en film om att leva med Downs syndrom. Det ska bli film som skildrar livet för ett antal olika personer med Downs syndrom, i olika åldrar och i olika livssituationer. Filmen ska kunna visas i många olika sammanhang och kommer därför att vara uppdelad i flera avsnitt.

Emma

Den ska ge inspiration och kunskap och skildra de individer som finns bakom diagnosen, deras vardag och deras intressen . Målgrupper är föräldrar, anhöriga, habiliteringspersonal och förskole- och skolpersonal och många fler. Inte minst personer själva med Downs syndrom, som inte har så många förebilder att identifiera sig med i mediavärlden. Vi hoppas att filmavsnitten kommer att fylla ett behov, som komplement till böckerna ”Välkommen älskade barn” och ”Det blev ett barn”.  För nyblivna föräldrar, för att ge hopp och slå hål på gamla fördomar, att kunna visa för skolpersonal, att visa och diskutera på utbildningsdagar för habiliteringspersonal…möjligheterna känns oändliga.

Adam

Produktionen görs av Mammutmedia i Kalmar, och planeras att visas på UR (Utbildningsradion) under 2011. Spridning och användning av filmen säkerställs genom samarbeten med FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning), Habilitering och Hälsa i Stockholms län och Habiliteringen i Kalmar, samt SV (Studieförbundet vuxenskolan).

För att beställa filmen mejla info@svenskadownforeningen.se

Läs om projektstödet på Arvsfondens hemsida.

 

Arvsfonden

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1