Bemötande

Projektet ”Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” drevs 2006-2008 av Pia Eneström och Katarina Moen Lindberger. Genom medel beviljade från Allmänna Arvsfonden utvecklades föreläsningar och utbildningsmaterial. Projektet riktade sig till förlossnings- och BB-personal som möter det nyfödda barnet tillsammans med de nyblivna föräldrarna. Det första syftet med projektet var att åstadkomma ökad kunskap likaväl i frågor som rör Downs syndrom, som bemötande och omhändertagande av föräldrar när ett barn föds med Downs syndrom. Ett annat syfte var att ge en möjlighet för förlossnings- och BB-personal att sinsemellan prata om situationer de varit med om eller kan hamna i på sin arbetsplats. Projektet besökte 25 av landets 48 förlossningskliniker och genomförde på varje klinik mellan en och sex föreläsningar. Uppskattningsvis deltog 2000 yrkesverksamma inom vården.

Projektet lever vidare genom att intervjuerna av föräldrar om deras upplevelser i samband med förlossningen har bearbetats vidare och resulterat  i boken “Det blev ett barn”. Boken kan fungera som diskussionsunderlag för personalgrupper och studenter i syfte att fördjupa sig i de frågor som projektet har berört.

Projektet har också presenterats internationellt:

  • den 17-19 november 2008 deltog Pia Eneström och Katarina Moen Lindberger tillsammans med föreläsare från England och Ungern i ett seminarium i Bukarest, Rumänien, anordnat av Asociatia Sindrom Down Bucuresti.
  • den 19-22 augusti 2009 ställdes projektet ut med posters på 10th World Down Syndrome Congress i Dublin, Irland.
DSC_889

Katarina Moen Lindberger och Pia Eneström

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1
  • Senaste nytt

  • Senaste nytt