Välkomna alla barn födda 2015 och 2016!

Välkomna alla barn födda 2015 och 2016!

2015 föddes 107 och 2016 föddes 119 barn som fick diagnosen Downs syndrom. Välkomna alla barn!

Från och med 2013 började Socialstyrelsen med en förbättrad insamlingsmetod och kombinerar uppgifter från tre olika register. Senare revisioner av data har i allmänhet visat att publicerat antal födda är för lågt.

I genomsnitt har det fötts 153 barn med Downs syndrom per år sedan 2000.

Källa: Socialstyrelsen, Fosterskador och kromosomavvikelser 2016, tidigare rapporter i samma serie, samt reviderade siffror från Karin Källén, Socialstyrelsen.

This entry was posted in Födda, Forskning, Kunskapsbanken, Nyheter. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Banner insamling kortare text jpg-1