Strategisk forskningsplan på remiss

NICHD är ett amerikanskt forskningsinstitut med uppdrag är att studera ”komplexa processer av människans utveckling från befruktning till ålderdomen”. NICHD bedriver och stödjer laboratorieforskning, kliniska prövningar och epidemiologiska studier som utforskar effekterna av funktionshinder, sjukdomar, och påverkan på enskilda människors liv, samt sponsrar utbildningsprogram för forskare och medicinsk personal för att säkerställa NICHD-forskning. NICHD är en del av NIH (National Institutes of Health) och finansieras med anslag från den amerikanska kongressen.

NICHD fick 2006 i uppdrag av NIH-ledningen att starta en arbetsgrupp runt Downs syndrom och 2007 hade den tagit fram en strategiskt plan för forskning om Downs syndrom – NIH Research Plan on Down Syndrome. Nu pågår en uppdatering av denna plan och ett utkast till nästa version finns ute på remiss under mars månad. Den uppdaterade planen skall vara färdig i sommar.

NIH skapade också 2011 Down Syndrome Consortium för att främja kommunikation och idé-utbyte mellan NIH, personer med Downs syndrom och deras familjer, och nationella eller medicinska organisationer som är intresserade av Downs syndrom.

Detta inlägg är publicerat i Kunskapsbanken, Omvärlden. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Banner insamling kortare text jpg-1