Starta insamling på facebook

Starta en egen insamling på facebook och hjälp oss i vår strävan till ökad kunskap, påverkansarbete och forskning om Downs syndrom. 

Gå till:

https://fb.com/fund/SvenskaDownforeningen/

Stort tack för att du bidrar och lycka till!

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761