Företag

Företag som vill stödja Svenska Downföreningen är välkomna att kontakta oss via info@svenskadownforeningen.se eller telefon 08-7304825 för att hitta en lösning som passar båda parter. Föreningen har användning för allt – från produkter, tjänster och material till pengar och lokaler.

Exempel på hur företag kan visa sitt stöd för Svenska Downföreningen:

STORT TACK till de företag som stöder Svenska Downföreningen:

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761