Spridning av vårdprogrammet för barn och ungdomar med Downs syndrom

studsmatta

Hjälp till att sprida vårdprogrammet!

Det medicinska vårdprogrammet för personer med Downs syndrom, 0-18 år är framtaget av Akademiska sjukhuset i Uppsala i samverkan med experter inom de olika områden som programmet berör. Vårdprogrammet uppdateras löpande vid behov och överläkare Ulrika Wester Oxelgren är huvudansvarig redaktör.

Landstingen och regionerna avgör själva vilka vårdprogram de väljer att följa och i vissa fall kan de följa ett program till punkt och pricka medan de i andra fall kan se det som ett vägledande dokument eller inte följa det alls. Eller kanske har de inte ens kunskap och kännedom om att det alls finns.

Vi jobbar naturligtvis på att programmet ska få bred spridning, men du kan själv skriva ut och ta med till er läkare eller tipsa om att vårdprogrammet finns: http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/fjortondowntva.pdf

Länk till översiktstabellen.

This entry was posted in Bemötande och hälsa, Beteende, Diagnos och genetik, Hörsel, Kognition (med), Kunskapsbanken, Lungor, Mage, Medicin, Motorik, Myndigheter, Samhälle, Sömn, Språk och kommunikation, Syn, Tillväxt and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Senaste nytt

  • Senaste nytt