Tag Archives: Funktionsrätt

Sammanfattning och inspelning från riksdagsseminarium i mars

Riksdagsseminariet “Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och andra med intellektuell funktionsnedsättning” arrangerades den 13/3 av Svenska Downföreningen, tillsammans med Bengt Eliasson (L), Per Lodenius (C) och Studieförbundet Vuxenskolan.

Posted in Nyheter | Also tagged , , | Comments closed

En lång rad udda sockor!

Världsdagen för Downs syndrom uppmärksammas med interaktiv “sock-installation” på Västerås Konstmuseum.

Posted in Nyheter | Also tagged , | Comments closed

​Kasta LSS-utredningen i papperskorgen!

Under valrörelsen hösten 2018 var alla riksdagspartier överens om att LSS behöver rättas till. Lagens intentioner med de tio insatserna måste återställas. Barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska ha samma grundläggande rättigheter som människor utan funktionsnedsättningar att kunna leva ett gott liv i frihet, med delaktighet i samhällslivet.

Posted in Nyheter | Also tagged , | Comments closed

Debatt: Regeringens LSS-förslag bryter mot FN konventionen

​LSS är en oerhört viktig rättighetslag, ändå har det skett en oroande förändring i tillämpningen av LSS – inte minst av insatsen personlig assistans. Därför kräver vi att lagen förtydligas och de viktiga principerna stärks, skriver företrädare för 19 organisationer inom funktionshinderrörelsen.

Posted in Nyheter | Also tagged , , | Comments closed

LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes 1994 och har inneburit en frihetsreform för många. Rättstillämpningen av LSS har under åren urholkat delar av de stöd som lagen var tänkt att ge. FUNKTIONSRÄTT SVERIGE KRÄVER: Att intentionerna i LSS ska återupprättas. Att de lagstadgade rättigheter som LSS innehåller inte försämras, vilket skulle […]

Posted in Nyheter | Also tagged | Comments closed
  • Banner insamling kortare text jpg-1