Lokala avdelningar

Varje medlem tillhör en av Svenska Downföreningens lokala avdelningar. Medlemmen bestämmer själv vilken avdelning hen vill tillhöra.
För närvarande finns 13 avdelningar.

Varje avdelning har årsmöte före den 15 februari varje år. På årssmötet väljs styrelse och ombud som representerar avdelningen vid riksårsmötet.

Lekmannarevisorn kollar och stämmer av att styrelsen gör vad de åtagit sig under året. Till lekmannarevisorn kan medlemmar vända dig om de upplever att styrelsen inte skött sig enligt stadgarna.

De flesta avdelningar har en valberedning som ger förslag till styrelse och ombud. Medlemmar som vill tipsa om lämplig medlem, eller själv är intresserade av att sitta i styrelse för lokalavdelning, eller vill bli ombud, kan kontakta den lokala valberedningen.

Avdelningar
Svenska Downföreningen Gotland
Avdelning Gävleborg
Avdelning Kalmar län
Avdelning Norrbotten
Avdelning Skåne
Avdelning Stockholm
Avdelning Södermanland
Avdelning Uppsala
Avdelning Värmland 
Avdelning Västernorrland
Avdelning Väst (Västra Götalands län)
Avdelning Östergötland

 

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt