Funktionsrättsrörelsen tog över Europaparlamentet 6 december 2017

Utdrag Funktionsrätts hemsida:

Den 6 december anordnar Europaparlamentet tillsammans med European Disability Forum (EDF) ett Europaparlament för personer med funktionsnedsättning i Bryssel. Tidigare har detta skett vid tre tillfällen: 1993, 2003 och 2012.

Detta är ett unikt tillfälle för den europeiska funktionsrättsrörelsen att träffa Europaparlamentets förtroendevalda, europaparlamentariker och ledare från andra EU-institutioner. Funktionsrättsrörelsen ”tar över” Europaparlamentet för en dag och avhandlar frågor som är gemensamma för hela den europeiska rörelsen. Tolkning sker på alla officiella EU-språk, inklusive teckenspråk och skrivtolkning på engelska.

Funktionsrätt Sverige har anordnat en studieresa till Bryssel i samband med den 6:e december, där vi ska träffa svenska europaparlamentariker och lära oss mer om de två paraplyorganisationer vi är medlemmar i, EDF, European Disability Forum och EPF, European Patients’ Forum. Alla svenska parlamentariker har fått en förfrågan inom ramen för Europaparlamentets besöksprogram.

Vi är 65 personer som åker från rörelsen och alla medlemsförbund inklusive Lika Unika, DHR och ungdomsorganisationerna har erbjudits möjlighet att åka med.

Studieresan kommer till stor del att finansieras av de svenska Europa-parlamentarikernas besöksprogram.

Deltagare från Svenska Downföreningen var föreningens ordförande Veronica Magnusson Hallberg. Deltog gjorde också vice ordförande Lars Oké (utan någon kostnad för föreningen).

Mötet fattade två beslut:

I. a resolution on the European Disability Strategy,

II. a manifesto on accessible European elections 2019

Den svenska delegationen träffade bland andra EU-parlamentariker Cecilia Wikström. Under den nuvarande mandatperioden är Cecilia ledamot i utskottet för mänskliga fri- och rättigheter (LIBE), Ordförande för Utskottet för framställningar (PETI) och sedan januari 2017 ordförande för Utskottsordförandekonferensen. Det gör henne i dagsläget (2017) till Sveriges mest seniora EU-parlamentariker någonsin.

Utdrag från EU-parlamentets hemsida angående PETI (Utskottet för framställningar):

Alla medborgare i Europeiska unionen och alla som är bosatta i en medlemsstat har rätt att ensamma eller tillsammans med andra personer göra en framställning till Europaparlamentet i en fråga som rör Europeiska unionens verksamhetsområde och som direkt berör framställaren. Företag, organisationer eller föreningar med säte i Europeiska unionen har också enligt fördraget rätt att göra en framställning.

En framställning kan gälla ett klagomål eller en begäran och beröra frågor som har allmänt eller enskilt intresse.

Framställningen kan gälla en individuell begäran, ett klagomål eller ett påpekande om hur EU-lagarna tillämpas eller en uppmaning till Europaparlamentet att ta ställning i en viss fråga. Sådana framställningar ger Europaparlamentet möjlighet att ta upp kränkningar av europeiska medborgerliga rättigheter som begåtts av en medlemsstat, lokala myndigheter eller en annan institution.

Posted in Nyheter | Tagged , , | Comments closed

Gör som barnen på Gustafs barnhem i Kenya – en egen version av rocka sockorna-låten!

Gör som barnen på Gustafs barnhem i Kenya - en egen version av rocka sockorna-låten!

Rocka socks! Barnen på Gustafs barnhem i Kimili, Kenya har inspirerats av vår Rocka sockorna-låt och gjort en egen version. 

Du har väl inte missat vår tävling där DU också har chansen att göra DIN version?! 

Posted in Nyheter | Comments closed

Downs syndrom & Alzheimers symptom

Downs syndrom & Alzheimers symptom

Arvsfondsprojektet “Svenska personer med Downs syndrom och Alzheimers sjukdom” vill bidra till att höja anhörigorganisationernas kompetens om tidig minnesutredning vid Alzheimers sjukdom och etablera ett skäligt anhörigstöd vid minnesutredning för personer med Downs syndrom och genom opinionsbildning uppmana det svenska civilsamhället att ta en ledande roll i att höja livskvalitet för personer med kognitiv och intellektuell funktionsnedsättning.

Projektets hemsida finns här

Posted in Nyheter | Tagged , | Comments closed

Nya bidrag föreslås ersätta Vårdbidrag och Handikappersättning

Förslagen i korthet

Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts med två nya förmåner: ett omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och en renodlad merkostnadsersättning för både vuxna och barn. Till omvårdnadsbidraget knyts en helt ny rätt för föräldrarna att gå ner i arbetstid med upp till 25 % per förälder.

Svenska Downföreningen har varit med i delar av arbetet med förslaget och fått möjlighet att lyfta fram våra medlemmars behov.

Läs regeringens pressmeddelande här

Så här tycker Funktionsrätt Sverige om förslagen

Posted in Nyheter | Tagged | Comments closed

Besök av Adem Colak på Svenska Downföreningens kansli

Besök av Adem Colak på Svenska Downföreningens kansli

Den 17 november fick föreningens kansli besök av Adem Colak. Han har påbörjat en resa på motorcykel som går från Istanbul till Nordkap för att öka kunskapen och medvetenheten om Downs syndrom. Adem kommer under resans gång att ha besökt totalt 25 länder under 80 dagar. Under sitt besök i Stockholm hann Adem även med att träffa Mark Lyngbäck samt göra ett besök på Kung Sagas gymnasium. 

Följ Adems resa: #downtoearthroad

Adem Colak och Mark Lyngbäck

Posted in Nyheter | Tagged , | Comments closed
  • Senaste nytt