Senaste nytt från DSi

Senaste nytt från DSi

Här kommer senaste numret av DSi nyhetsbrev med blandad information och nyheter från organisationens medlemmar runtom i världen.

Trevlig läsning!

DSi Newsletter June

Posted in Nyheter | Comments closed

Ställningstagande kring anhörigassistans och närståendes roll inom LSS.

Funktionsrätt Sverige har med anledning av regeringens tillsatta översyn av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), initierat en bred arbetsgrupp av förbund vars medlemmar berörs av LSS. Gruppen består av representanter från en bredd av den svenska funktionshindersrörelsen, som parallellt med den statliga översynen kommer att bedriva en löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Funktionsrätt Sverige, Lika Unika, Unga med synnedsättning och Förbundet Unga rörelsehindrade står gemensamt bakom detta ställningstagande.

Funktionsrätt Sverige respektive Lika Unika har experter i den statliga utredningen. Som enda representanter för mottagare av LSS-insatser, är de utsedda att representera alla förbundsmedlemmar och har arbetsgruppen till sitt stöd för att kunna samla och förmedla den mångfald av behov som LSS är tänkt att fylla. att representera alla förbundsmedlemmar och har arbetsgruppen till sitt stöd för att kunna samla och förmedla den mångfald av behov som LSS är tänkt att fylla.

Arbetsgruppens ambition är att i dialog med andra organisationer som företräder rättighetsbärare inom LSS, samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela målgruppen för LSS.

Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att den enskildes självbestämmande är en princip som inte får inskränkas. Föräldrars långtgående ansvar enligt Föräldrabalken får inte inskränkas för föräldrar till barn med rätt till LSS-insatser. Barns rättigheter får inte inskränkas och insatser som bidrar till Barnkonven­tionens uppfyllelse måste garantera detta.

Ställningstagande kring anhörigassistans och närståendes roll inom LSS

Posted in Nyheter | Tagged , , | Comments closed

50 miljoner till forskning om funktionsnedsätttning

50 miljoner till forskning om funktionsnedsätttningForte öppnar i september en utlysning med 50 miljoner för forskning om funktionsnedsättning. Syftet är att öka kunskapen om hur livskvalitet och förmåga till aktivt deltagande i samhället kan stärkas hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Forte välkomnar särskilt ansökningar inom följande områden:

  • Aktivt medborgarskap, dvs förmåga att delta i samhällslivet och undvika exkludering
  • Kulturella värderingar och attityder till personer med funktionsnedsättning
  • Forskning om barn och äldre med funktionsnedsättning, och förståelse för olika villkor i olika skeden av livet
  • Intellektuell funktionsnedsättning och vilka insatser som behövs i utbildning och arbetsmarknad för dessa personer
  • Teknologi och design, inklusive e-hälsointerventioner

Läs mer: Forte satsar på forskning om funktionsnedsättning

Posted in Forskning, Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

Nyhet från Hammarbygymnasterna.

Nyhet från Hammarbygymnasterna.

Hammarbygymnasterna startar gympa för personer med funktionsvariation. För mer information kontakta Hammarbygymnasterna. Information finns i den bifogade länken.

http://www.hammarbygymnasterna.se/nyheter/?ID=99195&NID=464614

Posted in Nyheter | Tagged , | Comments closed

Caroline -flerfaldig medaljör i Dundee

Caroline -flerfaldig medaljör i Dundee

Den gångna helgen deltog KFUM Kometernas simmare Caroline Näslund för första gången i en simtävling i Skottland.  Det var simmare från England och Skottland som gjorde upp om medaljerna.

Caroline simmade hem 3 guld och 1 silver på olika distanser i fjärils och frisimsgrenar. Hon deltog också i en av Skottlands lagkapper som tog en bronsmedalj.

Tävlingen arrangerades i The Olympia Pool i Dundee. Arrangör var DSISO tillsammans med Downs Syndrome Swimming Federation. DSISO Skottland arrangerar en tävling per och i år var den i Dundee.

Posted in Nyheter | Comments closed
  • Senaste nytt