År 2008

Verksamhetsberättelse 2008 (PDF)
Årsredovisning 2008 (PDF)

 • World Down Syndrome Day 21 mars: föreningen instiftar pris som börjar delas ut 2009
 • Internationella gruppen föreläser i Moskva på inbjudan från svenska ambassaden
 • Inspirationsdag på Cirkus med 72 deltagare: Karl Grunewald o Glada Hudikteatern
 • 4 lägerkurser genomförs med 55 familjer (204 personer)
 • Föreläsning av Göran Annerén om Downs syndrom i samarbete med SV
 • Skolgruppen genomför första Skolenkäten – 48 familjer svarar
 • Internationella gruppen inleder samarbete med Mothercare
 • “Välkommen älskade barn” säljer 400 ex
 • Projektet “Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” avslutas enligt plan – cirka 2000 anställda inom vården har tagit del av förläsningarna
 • “Det blev ett barn” släpps för försäljning i december
 • Antal medlemmar: 1180 (1505 med äldre redovisningsmetod)
2008-1 2008-0 2008-4 2008-8
 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

 • Banner insamling kortare text jpg-1