År 2006

Verksamhetsberättelse 2006 (PDF)

 • Hearing om Etik och Fosterdiagnostik genomförs med FUB i mars
 • Internationella Gruppen stöder och besöker barnhemmet Horodetsky i Ukraina
 • Lägerverksamheten slår alla rekord: 12 läger genomförs
 • Lägerverksamheten genererar stort ekonomiskt underskott
 • Projektet “Kunskapsbanken” fortgår med materialinsamling m m
 • Projektet “Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” startas
 • Kunskapsträff i Lund (63 deltagare) om 9th World Down Syndrome Congress, Bemötande-projektet, Barnhemmet i Horodetsky, Ukraina.
 • Utbildning för Upp & Ner-ledare
 • Upp & Ner-verksamheten förs över i Special Olympics
 • Nätverk Skåne startar
 • Erfarenhetsgruppen Mammor i Stockholm ordnar föreläsning och studiebesök
 • Nytryck av Välkommen Älskade Barn
 • Telefonjour
 • 4 Nyhetsbrev skickas ut till medlemmarna

MaritaVancouver

 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

 • Banner insamling kortare text jpg-1