År 2004

[Sv Down Verksamhetsberättelse 2004]

  • 11 cirkelledare utbildas i Karlstadmodellen för att kunna leda cirklar i samarbete med SV
  • 2 teckenläger genomfördes på sommaren, samt baby-helg på hösten
  • Språkrum: Öppet hus-konferens i Umeå, 26-27 april (175 deltagare)
  • Språkrum knoppas av och blir ett företag.
  • Lokalt Nätverk i Västra Götaland i gång
  • Kunskapsmöte: Skola och Utbildning, 7 oktober i Göteborg
  • 3 Nyhetsbrev skickades till medlemmarna

2004

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1