Sammanfattning vår 2015

[metaslider id=18112]

Lördagen bestod av årsmöte, som du kan läsa mera om här. Årsmötet följdes av en mycket fin och känslosam prisceremoni där UPP-priset delades ut. Amanda, vår inspirerande konferencier för dagen har skrivit en sammanfattning.

Här kan du ta del söndagens dagordning: Programmet

Nytt för denna Tvärkontakt var att frivilliga deltagare fick i uppgift att dokumentera de tre olika passen under dagen. Jimmy Fogelqvist från Skaraborg, Nätverk Västra Götaland skrev en eminent sammanfattning av arbetspasset Organisation – Mot framtiden tillsammans. Den ger en bra bild av vad som sades så läs den!

Utöver arbetspasset pratade vi om UPP-prisutdelningen som vi varit på dagen innan. Vi gjorde en SWOT-analys och var överens om att vi borde kunna dra nytta av UPP-priset mera i våra lokala verksamheter, t ex genom att anlita någon av vinnarna vid lokala aktiviteter eller spinna vidare på det tema som vinnarna kan ge upphov till. SWOT-analysen sammanställdes av vår kassör Mattias Andersson och finns här.

Inspirationspasset bestod av att tre nätverk berättade om olika framgångar de uppnått under året och hur de valt att jobba: Nätverk Skåne, Nätverk Gävleborg och Nätverk Östergötland. Det var mycket lärorikt och inspirerande och Martina Bergendahl har skrivit en sammanfattning av detta (som publiceras så snart den kommer in ;-))

Föreningens mål nu är att minst 10 av våra 23 lokala nätverk ska ombildas till avdelningar till årsmötet i slutet av april 2016. På sikt är naturligtvis målet att alla nätverk ska bli avdelningar plus att det ska finnas minst en avdelning i varje län, dvs minst 25 avdelningar. Hur blir man en lokal avdelning inom Svenska Downföreningen?
Här finns en sida som förklarar detta. De nya stadgarna förklarar också vad som gäller, de hittar du här.

Organisationsutvecklingsgruppen, som består av ordförande Veronica Magnusson Hallberg, Leif Jarlén, styrelsen, Ulrika Frisk, Nätverk Östergötland och Mickan Lüning, kansliet kommer att arbeta tillsammans med nätverken för att uppfylla målen. Gruppen skulle behöva utökas med minst en person, är du intresserad eller vet någon som är intresserad och kunnig inom föreningsutveckling som skulle passa – kontakta organisation@svenskadownforeningen.se

Samarbetet med SV fortsätter och här är målet att samtliga nätverk/avdelningar ska knyta en lokal kontakt med SV och få stöd i utvecklingen och samverka kring lokala arrangemang i föreningens och SV:s anda. Tillsammans blir vi starka och vi har alla möjligheter att påverka!

Frågor?
Kontakta Mickan: mickan.luning@svenskadownforeningen.se

 

Närvarande nätverk:
Skaraborg/Västra Götaland
Skåne
Gävleborg
Kalmar
Östergötland
Norrbotten
Gotland
Blekinge

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt