Sammanfattning Höst 2014

Rapport från Tvärkontakt den 22-23 november 2014

”Växtvärk, demokrati och en stark drivkraft” är de ord med vilka helgens sammankomst skulle kunna sammanfattas. Möjligen också ”förvirring” då vi befinner oss i en fas i utvecklingen som kan skapa just det. Föreningen växer så det knakar, kansliet i sin nuvarande konstellation fyller 1 år och antalet lokala nätverk och aktiva kontaktpersoner (i organiserad form) är större än någonsin tidigare i föreningens 12-åriga historia.

När vi sågs i april, för drygt ett halvår sedan, uttalades som ett av föreningens viktigaste uppdrag just nu, att bredda verksamheten och engagera fler från äldre målgrupper. Därför var det extra kul att se flera föräldrar till tonåringar och vuxna med DS på helgens träff. Naturligtvis blir det så att det som medlemmarna vill driva är det som avspeglar sig i föreningens verksamhet och aktiviteter. För en ideell förening som vår är engagemanget från medlemmarna helt avgörande. Härligt att konstatera att trenden är ökat deltagande på Tvärkontakt. Nu siktar vi in oss på att även öka antalet aktiva medlemmar på lokal nivå så att vi kan bli tillräckligt många för att kunna driva alla de frågor som föreningen har definierat som viktiga.

Denna novemberhelg var vi ett drygt 30-tal människor, i flera fall för första gången, som möttes. Med stort engagemang byggde vi gemensamt vidare på den plattform vi behöver för att tillsammans kunna bli en stark påverkansröst i samhället för våra nära och kära med Downs syndrom.

Träffpunkten var en föreningslokal på Östermalm i Stockholm och lördagen startade kl 9:00 med utbildning av valberedningen, fram till lunch. Erika Olsson, vår konsult i föreningsutveckling, från Studieförbundet Vuxenskolan, SV, ledde utbilningen och kanslipersonalen närvarade för att ta del av kunskapen för att kunna bevara den inom föreningen även framåt i tiden.

I två intilliggande rum drog styrelsemöte igång i det ena och träff för lokala nätverkens kontaktpersoner i det andra, klockan elva. Tolv stycken nätverk fanns representerade och denna gång hade vi även några ”nyfiken-på”-medlemmar med på träffen. Totalt var vi 33 stycken personer som deltog under helgen. Vilken kraft och energi 33 huvuden kan generera!

Fram till lunch fick kontaktpersonerna ta del av en kort resumé av föreningens historia och en genomgång av ramarna för statsbidraget, som är vår huvudsakliga finansiering i dagsläget. Bortsett från olika Arvsfondsprojekt vi är delaktiga i och de fonder som finansierar våra teckenläger.

Efter lunch sammanstrålade vi alla i samma rum och hade workshop med Erika från SV, kring förslaget till nyformulering av föreningens syfte, vad som är viktigast för oss just nu, föreningens kultur och hur vi vill arbeta med allt detta för att nå ut, både till andra medlemmar, till samhället och allmänheten. Workshopen avspeglade, det vi var rörande överens om är en stor del av, föreningens kultur: ett stort engagemang, bred kunskap, samhörighet och många skratt varvat med stort allvar.

När eftermiddagen började övergå i kväll var vi många som var ganska möra efter allt processande och dagens arbete avslutades med mingel i olika temagrupper: UPP-eventet, Föräldrastöd, Vuxna med DS och Samhällspåverkan.

 

Söndagen inleddes återigen i två olika rum, klockan nio, med styrelsemöte i ena och kontaktpersoner i andra rummet. Efter en återkoppling från gårdagen fick kontaktpersonerna sätta tänderna i sitt kommande uppdrag: arrangera och kalla till regionalt medlemsmöte inför Årsmötet den 25 april nästa år.

Klockan elva kom Annika Melin och presenterade Arvsfondsprojektet ”Om jag hade en röst”, vilket deltagarna uppskattade enormt. Det visade sig finnas ett stort behov av att sprida vidare information till flera om detta projekt och det var nästan svårt att bryta upp för lunch, frågorna och diskussionerna ville aldrig ta slut. Läs mer om projektet här.

Efter lunch återkopplade styrelsen om sitt arbete och efter det knöt vi ihop helgen med några sammanfattande praktiska upplysningar kring kontaktpersonernas framtida uppdrag och ser redan fram emot nästa Tvärkontakt, som äger rum i samband med Årsmöte och UPP-event helgen den 25-25 april 2015. Varmt välkomna åter till våren!

Jessica Steje och Mickan Lüning, arrangörer av Tvärkontakt i samverkan med Stadge- och Organisationsutvecklingsgruppen

Närvarande Nätverk:
Kalmar
Västra Götaland
Stockholm
Gotland
Gävleborg
Skåne
Dalarna
Södermanland
Norrbotten
Västerbotten
Värmland
Jämtland

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1