Tvärkontakt

Representanter för lokala nätverk på Tvärkontakt

Syftet med Tvärkontakt är att lokala nätverkens kontaktpersoner, styrelse, arbets- och projektgrupper kan träffas, diskutera, utbyta erfarenheter och inspireras!
Näst efter årsmötet är tvärkontakterna de viktigaste sammankomsterna föreningen arrangerar för möjligheten till intern kommunikation, intern kunskapsspridning och föreningsutveckling. Tvärkontakten bygger och stärker den värdegrund föreningen vilar på och möjliggör en bred spridning av Svenska Downföreningens värden på nationell, regional och lokal nivå.
Föreningen står för resekostnad tur och retur, för två personer/nätverk (billigast möjliga färdsätt), plus boende en natt i dubbelrum, frukt & fika, två luncher/person. Om fler än två personer från nätverket vill delta står det egna nätverket för kostnaden. 


 21-22 november 2015 i Stockholm

Inbjudan med program och information


25-26 april 2015

Anmälan och mer info här


22-23 november 2014

 

Presentation med program för helgen och om Statsbidraget

 


26-27 april 2014

Tvärkontakt och årsmöte. Tema: Värderingar, delaktighet och struktur. Inbjudan till kontaktpersoner och styrelsen.


Nästa träff för de lokala nätverkens kontaktpersoner äger rum i Stockholm helgen 16-17 november 2013. Inbjudan skickas till nätverkens kontaktpersoner och till styrelsen. Vi träffas i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Eriksbergsgatan.


Helgen 9-10 mars 2013 är det dags för nästa träff i Stockholm för de lokala nätverkens kontaktpersoner. Det kommer bland annat bli genomgång om hur man underhåller hemsidan efter uppgraderingen och gör utskick till medlemmar i länet. Under lördagen äger också föreningens årsmöte rum. Inbjudan är sänd till de lokala nätverkens kontaktpersoner.


Helgen 10-11 mars 2012 var det träff för de lokala nätverkens kontaktpersoner i Stockholm. Träffen skedde i samband med föreningens årsmöte, men började kl 11 på lördagen och slutade kl 15 på söndagen.


Helgen 22-23 oktober 2011 träffades de lokala nätverkens kontaktpersoner i centrala Stockholm, närmare bestämt i HSO:s lokaler på S:t Göransgatan 82A på Kungsholmen. Träffen började kl. 11.00 på lördagen och slutade kl 15.00 på söndagen. Bland annat bestämdes att dessa träffar skulle genomföras två gånger per år.


Poseidon i GöteborgTvärkontakt 2010 ägde rum i Göteborg 25-26 september. 18 representanter från de lokala nätverken träffades för att utbyta erfarenheter. Helgen i Göteborg bjöd bland annat på tips och idéer för kommande aktiviteter och diskussioner om hur vi tillsammans bäst kan uppmärksamma 21 mars, World Down Syndrome Day.


Nätverksträff 2009Under en helg i oktober 2009 träffades för första gången representanter från nio lokala nätverk (Borås, Bohuslän, Göteborg, Halland, Kunsgbacka, Skåne, Stockholm, Sundsvall o Värmland) i Stockholm för att utbyta erfarenheter. Det blev en hel del intressanta diskussioner kring hur ett utökat samarbete mellan nätverken kan se ut. Andra punkter på agendan var hur vi gemensamt kan arbeta för att Svenska Downföreningen ska växa inom de kommande åren – både när det gäller aktiviteter och påverkansarbete. Responsen från deltagarna var oerhört positiv och målet är att från och med nu ha en årlig träff för lokala nätverk. Kontakterna som initierades under mötet har även fortsatt via mail och telefon.

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt