Tvärkontakt

Representanter för lokala nätverk på Tvärkontakt

Syftet med Tvärkontakt är att lokala avdelningarnas kontaktpersoner, styrelse, arbets- och projektgrupper och kansli kan träffas, diskutera, utbyta erfarenheter och inspireras!

Näst efter årsmötet är tvärkontakterna de viktigaste sammankomsterna föreningen arrangerar för möjligheten till intern kommunikation, intern kunskapsspridning och föreningsutveckling. Tvärkontakten bygger och stärker den värdegrund föreningen vilar på och möjliggör en bred spridning av Svenska Downföreningens värden på nationell, regional och lokal nivå.

Föreningen står för resekostnad tur och retur, för två personer/avdelning (billigast möjliga färdsätt), plus boende en natt i dubbelrum, (enkelrumstillägg betalas personligen eller av lokalavdelning, om så är överenskommet),  frukt & fika, två luncher/person. Om fler än två personer från en avdelning vill delta står den egna avdelningen för kostnaden. 

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1