Utvärderingsmall för projekt

Mall för uppföljning och utvärdering av projekt

Ladda ner dokument med frågorna här.

 

1)               Sammanfattning, beskriv projektet från början till slut kortfattat

2)               Nåddes målet?

3)               Uppfylldes syftet?

4)               Höll ni tidplanen?

5)               Om inte, varför?

6)               Vad gick bra?

7)               Vad hade ni kunnat göra annorlunda?

8)               Hölls budget?

9)               Hur fungerade samarbetet i gruppen?

10)             Fick ni bra stöd från föreningen?

 

Utvärderingen skickas till styrelsen@svenskadownforeningen.se

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1