Projektmall

Här finns mall för projektplan – fyll i och skicka in.

Nedan finns instruktioner för mallen som också går att ladda ner här.

Skicka in ifylld projektmall till styrelsen@svenskadownforeningen.se

 

Instruktion till projektmall

1. Bakgrund

Varför behövs detta projekt? Gärna en kort historik som motiverar projektet.

2. Syfte och mål

Syfte: Svara på frågan ”Vad vill vi uppnå med projektet” med en mening. Förtydliga genom att sätta upp mål i punktform som är så specifika som möjligt, mätbara och tidssatta.

 Det är viktigt att det känns inspirerande och inte som ett test när du fyller i projektmallen, så var inte för hård mot dig själv. Styrelsen är öppen för hur det ser ut, men ju tydligare förslaget är desto lättare blir det både för dig och styrelsen. Med en konkret och genomtänkt plan är det större chans att projektet blir av och genomförs.

3. Metoder och målgrupp

Hur ska projektet genomföras och för vem? Ange vilka metoder eller aktiviteter som ska genomföras. Ange i korta punkter utifrån uppsatta mål. Ange målgrupp – d v s vem riktar sig projektet mot? Är målgruppen deltagare eller mottagare?

Beskriv hur projektet ska genomföras, vilka aktiviteter som ska ingå. Utgå från frågorna VEM, VAD, NÄR och HUR. Reflektera över vilka aktiviteter som som är mest värdeskapande. Det finns en regel som kallas 80/20 = 20% av aktiviteterna ger 80% av värdet.

4. Tidsplan

Tänk på att ett projekt ska ha både en start- och en slutpunkt och eventuella avstämningspunkter under projektets gång.

Det är bra om det finns en avstämning mot styrelsen med en årsplan som man kan följa.

5. Budget

Tänk på att göra denna så utförlig och tydlig som möjligt och dela upp den i olika kostnadsställen. Den ska också följas upp och slutredovisas, vilket faller på projektledaren.

Kan projektet finanseras av fonder? Kommer det att finnas extern finansering?
Kansliet kommer att vara ett budgetstöd, men det är projektledaren som ska styra budgeten.
Viktigt med redovisningen av pengar, slutredovisning, både budget och verksamhetsmässigt. Projektledaren kommer att få en mall för utvärdering och uppföljning.

6. Ledning och ansvar för projektet

En projektledare med totalansvar samt en projektgrupp som har så bred kompetens som möjligt.

 Projektledaren får en kontaktperson i styrelsen. Ansvaret för projektet ligger på projektledaren – inte styrelsemedlemmen.  Kontaktpersonen i styrelsen har ett uppföljningsansvar.

 

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1