Viktigt att känna till inför årsmötet 2015

Plats:
Stockholm, Valhallavägen 148, Östermalms Föreningsråd, sal 1

Rösträtt
Svenska Downföreningens policy för rösträtt på årsmötet är: 1 medlem = 1 röst.
Medlemmen måste vara minst 16 år, registrerad som medlem i Svenska Downföreningens medlemsregister och ha betalat medlemsavgiften för 2015.

Anmälan
Anmälan om närvaro vid årsmötet senast den 15 april via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/s/arsmote2015

OBS! Om du inte kan närvara, men lämnar fullmakt till annan medlem att representera din röst (se nedan), ska du också anmäla dig via länken ovan.

Fullmakt
1
 (en) medlem får representera/rösta för 1 (en) annan medlem, förutsatt att fullständigt ifylld och undertecknad fullmakt medföres av representerande medlem till årsmötet. För båda medlemmarna gäller samma regler som för rösträtt, se ovan. Om du avser att lämna en fullmakt, anmäl dig till årsmötet via länken. (Detta för att underlätta administrering av röstlängd)

Mall för fullmakt – skriv ut och fyll i, måste tas med till årsmötet för att kunna registreras i röstlängden

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt