Högskola/universitet

I länder som t ex Irland, Island, Japan, Spanien och USA är det möjligt för personer med Downs syndrom att få utbildning på högskola eller universitet. Island startade ett 2-årigt utbildnings-program för personer med intellektuell funktionsnedsättning 2007. I den första omgången fanns flera studenter med Downs syndrom. I Sverige startade Kulturcentrum Skåne i samarbete med Musikhögskolan i Malmö en 8-poängs kurs i musik med inriktning mot individuell musikalisk utveckling och samspel våren 2010. SV Örebro driver projektet SV Kulturcollege 2013-2016.

Länkar om högre utbildning


SV KulturcollegeStudieförbundet Vuxenskolan i Örebro driver ett projekt kallat “SV Kulturcollege” under åren 2013-2016. Målet är att ta fram en ny utbildningsform för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, där utbildningen förbereder för arbete eller vidare studier. Det långsiktiga syftet är att den lagstadgade rätten till eftergymnasial utbildning ska bli verklighet. Personer från särskolan går alltför ofta mot en sysslolös framtid.


Rethinking collegeThink College! är ett projekt som drivs av University of Massachusetts i Boston. De arbetar för att utveckla, expandera och förbättra inkluderande högre utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De forskar, sprider kunskap och hjälper högskolor och universitet att inkludera eleverna i alla aspekter av campus-livet. För att förändra attityder har man bland annat gjort filmen Rethinking College (25 min) 2014.


Ben MajewskiBen Majewski är 20 år, har Downs syndrom och en hörselskada, och har just börjat läsa psykologi på Massachusetts Bay Community College. Han är bara en av många personer med intellektuell funktionsnedsättning som numera läser på college och universitet i USA. Läs mer


CollegeI USA finns det 2010 över 250 college- och universitetsprogram riktade mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en växande målgrupp för högre utbildning som en följd av många års inkludering i grundskolan, och USA investerar nu ännu mer för att utveckla detta. Läs mer


haskoli-Islands-logoUnder 2007-2009 fick den första gruppen studenter på Island med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, en chans att studera på universitet. Resultatet var mycket lyckat – inte minst för att studenterna i projektet fick studera med jämnåriga utan funktionsnedsättning.  Läs mer i Euronews! Read more – presentation!


Aya Iwamoto“Everyone is the same human, same life”
Aya Iwamoto från Japan har en examen i Engelsk Litteratur från Kagoshima Women’s University och översätter barnböcker. Läs hennes personliga tal på World Down Syndrome Congress 2004 här och ännu mer på hennes hemsida.


Pablo Pineda”Down Syndrome is not a Disease, but Another Personal Characteristic” säger Pablo Pineda som är den första personen med Downs syndrom som tagit en universitets-examen i Spanien. Läs intervjun på engelska i Disability World. Se film på Youtube:
Entrevista a Pablo Pineda durante el rodaje de ‘Yo También’


Kulturcentrum Skåne startar i samarbete med Musikhögskolan i Malmö en 8 poängskurs i musik med inriktning mot individuell musikalisk utveckling och samspel, för personer med kognitiv funktionsnedsättning.


Kulturcentrum Skåne arrangerade inter-nationella temadagar om högskole-utbildning för studerande med utvecklings-störning den 26-27 november 2009. Syftet var att utbyta erfarenheter för att kunna erbjuda högre utbildning för studerande med utvecklingsstörning även i Sverige.


DSC_0728
Certificate in Contemporary Living
2 års heltidsstudier vid School of Social Work & Social Policy, Trinity College, Dublin.


TrinityvapenNIID vid Trinity College driver ett projekt 2008-2010 för att öka möjligheterna vid universitetet till personlig och professionell utveckling för en grupp studenter “vars utveckling har negligerats” Project: Including students with intellectual disability on 3rd level undergraduate programmes, NIID (National Institute for Intellectual Disability), Trinity College, Dublin


  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761