Tecken som AKK

De flesta barn med Downs syndrom har en språkstörning som innebär svårigheter att uppfatta talat språk och att tala. För att stimulera språkutvecklingen används olika former av visuellt stöd, och ett av dem är tecken. Tecknen är desamma som i svenskt teckenspråk, men syftet är inte att tala teckenspråk utan att förstärka det talade språket genom att understryka de viktigaste orden med tecken.  Detta kallas TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Tidigare kallades detta TSS, Tecken Som Stöd. Sveriges Dövas Riksförbund har en skrift som förklarar skillnaden mellan teckenspråk och tecken som stöd.

Hur fungerar tecken som ett stöd för talet?

  • Tecken använder andra sinnen. Man kan både se och känna tecken
  • Tecken kan hållas kvar längre än talade ord.
  • Tecken är mer konkreta.
  • Tecken får den vuxne att tala långsammare.
  • Tecken har man alltid med sig, kräver varken redskap eller material.
  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal.
  • Tecken ger barnet redskap att samspela språkligt innan/om inte talet kommer.

Tidig intervention

Vanligtvis använder man tecken som stöd under förskoleåren och kanske de första åren i skolan. När talet kommer igång brukar barnet själv sluta teckna. Det finns studier som tyder på att teckenstöd ger barn med Downs syndrom ett större ordförråd de första åren, men att barn som får tidig lästräning efter ytterligare ett par år har lika eller större ordförråd. Dessa studier har dock inte varit tillräckligt omfattande för att medge säkra slutsatser om hur de olika interventionerna får effekt. Down Syndrome Education har 2010 initierat ytterligare forskning i området. Det är alltså viktigt att ge mångsidig språkstimulering, och att parallellt med tecknandet också ge tidig lästräning och talträning. (Signing and lexical development in children with Down Syndrome 2001) .

Språklagen

I Språklagen 2009:600, 14:e paragrafen står det:
Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska [..] den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. [..].

Var kan man lära sig Tecken som AKK? 

Resurser till hjälp för att använda tecken som stöd för talet


HandernasVarldHändernas Värld är ett nybörjarmaterial i teckenspråk som är utvecklat av SPSM. Inlärningen kan ske med både ljud, bild, tecken och text.Teckenförrådet täcker många områden som ungdomar/användare har i sin närhet i tio kapitel: Handalfabetet, Siffror och tidstecken, Teckenförrådet, Ägo- och hjälpverb, Satser på teckenspråk, Tecken utan svensk munrörelse, Lokalisation, Adjektiv, Verb och Texter.


Kan TeckenKan Tecken
Träna vardagliga stödtecken eller öva bokstavering med handalfabetet. I programmet tittar du på teckenvideor med teckenstöd eller sekvenser med bokstavering som du ska försöka matcha mot ett ljud, en bild, en avläsningsvideo eller en text, ungefär som ett memoryspel.


Kom I Gång Med TeckensångKom igång med teckensång
(Kerstin Axelsson, Margaretha Evmark)
Sångbok, CD och DVD med 20 sånger från morgon till kväll (1) eller 19 sånger från höst till vår (2) eller 16 sånger om en tonårings vardag och fritid med kompisarna i centrum (3). I sångboken är de betydelsebärande orden illustrerade med stödtecken. Scenerna i DVD-filmen utspelas i verkliga miljöer där också barn och djur medverkar. Till sångerna utförs TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.


Las Doradas Teckensång
Las Doradas sjunger, spelar och tecknar tio pop- och schlagerlåtar. Sångerna är textade och du kan välja spår med enbart teckenversion. Inspelat 2010 på Eldorado, som är en verksamhet inom Göteborgs Stad.


Lillaboken Lilla boken om tecken (Anneli Tisell 2009)
Lilla boken om tecken är en lättsam och inspirerande bok för dig som vill veta mer om hur och varför man använder TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Boken innehåller fakta om TAKK, tips för att komma igång och fortsätta med tecken och massor av inspiration för att skapa en tecknande miljö.


Ritade TeckenRitade Tecken
Ritade Tecken utvecklas av SPSM och innehåller cirka 2000 tecken. Ritade Tecken innehåller ej förklarande text utan är avsett som minnesstöd för användare som redan känner till tecknen.  De ritade tecknen är anpassade för att fungera tillsammans med Bildfabriken, SymWriter och Communicate: In Print.


Ritade tecken AppRitade tecken – app för iPhone
Ritade tecken är en fullmatad teckenordbok för de flesta vardagssituationerna! Appen ger dig tillgång till fler än 1700 tecken och bilderna visar tydligt hur de ska utföras. Du kan enkelt söka, bläddra, markera favoriter och spara tecken i egna grupper.
Mindglowing har tagit fram appen med SPSM.


SjörövarfabbeSjörövarfabbe
(online) Tecken till Sjörövarfabbe farfars far, med MegaVega & Lindis på Youtube.


spreadthesignSpread the sign (online + app)
Spread the sign är ett översättningsverktyg för olika teckenspråk framtaget med stöd av EU. Mellan 2008 och 2010 läggs ord från de flesta yrkesområden till i ordlistan. Dessutom inkluderas ljud så väl som fler 3D-animationer till orden. Språk bortom EU kommer också att läggas till. Under Alfabet /Barn finns det fina ABC-planscher och böcker med handalfabetet att ladda hem.


Språkbussens teckenplanscherSpråkbussens Teckenplanscher och Känslomatta
Teckenplanscher innehåller teckensatta meningar för fyra vardagssituationer på förskolan / skolan: samlingen, matplatsen, tvättrummet och hallen. Känslomattan med tecken underlättar samtal om känslor med barn som har svårt att kommunicera.


SvensktteckenspråkslexikonSvenskt Teckenspråkslexikon (online)
(Stockholms Universitet, Institutionen för lingvistik)
Svenskt teckenspråkslexikon uppdateras löpande och innehåller i april 2012 över 8000 tecken och 2000 meningsexempel. På sikt kommer nya lexikonet att innehålla över 10.000 tecken. För varje uppslagstecken finns video, beskrivning och fotoillustration.Man kan bl.a. söka på ord, handform, läge, i översättning och på ämnesområde. Man kan också få veta alternativa tecken till tecknet man sökt.


Bitte Rydeman Marita FalkmerSånger med tecken
(Bitte Rydeman och Marita Falkmer)
DVD som innehåller 21 barnvisor med tecken. Sagor med tecken – en bok med teckenillustrationer till 9 barnböcker. Dessutom möjlighet att ladda ner kursmaterialet Tala med Tecken och teckenblad till Sånger med Tecken.


Teckenhatten.SångSånghatten Teckenspråk
(online)
Se 11 filmer på Youtube där Sanna sjunger populära barnsånger med tecken.’


Tecken som AKK - HoH UppsalaTecken som AKK – webb-baserad kurs från Habilitering & Hälsa i Uppsala
Kursen  behandlar fem teman: Samtala och småprata i matsituationen, Samtala och småprata om personer, Erbjuda val, Förbereda inför en aktivitet och Prata om sådant som har hänt. Kursen omfattar 300 tecken.


Tecken som AKKTecken som AKK
(Boel Heister Trygg 2010)
Sedan boken TAKK – Tecken som AKK utkom första gången 2004 har kunskapen i metoden ökat. Boken är grundligt reviderad av författaren Boel Heister Trygg, och uppgraderad till dagsaktuell terminologi, kunskap och praxis. 


Teckenlexikon: 1700 tecken för TSS och teckenspråk

(Mona Andersson, Mikael Lindström, Bengt Mattsson, 2006)


BamgrundbokTeckenkommunikation, grundordbok
(Barbro Magnusson)
Bok med teckenillustrationer. Innehåller ca 830 teckenbilder + handalfabetet och siffror 0-10. Boken är indelad i 31 kategorier och har ca 1460 uppslagsord.


UR Tecken 1UR Teckenspråk 1
Utbildningsradions (UR) webbplats om teckenspråk, en där man kan se filmer som visar olika ord.


UR Tecken - fraser, dialoger, grammatikCaptureUR Teckenspråk 2 – Fraser, dialoger, grammatik
Utbildningsradions (UR) mer avancerade webbplats om teckenspråk, med fraser, dialoger och grammatik.


Förlag


adlibrisAdlibris:
Böcker med tecken för hörande barn


ellasEllas förlag säljer böcker och spel med teckenstöd


hattenHatten förlag ger ut böcker, spel och material på temat tecken- och språkträning.


Landskrona VisionLandskrona vision säljer filmer, böcker och annat material med tecken.

 


SDR
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
har en webb-butik där man säljer teckenspråksmaterial.


Tala med tecken

Tala med tecken!
har fina pekböcker med tecken.


teckenforlagetTeckenförlaget i Bromma
har kända sagoböcker med tecken.


ÄppelklyftigÄppelklyftig förlag
har barnbok, spel och loppor med tecken.


  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761