Skola

Vad kan föreningen göra?

2014-12-08 13

Föreningen tar inte ställning för eller emot olika skolformer utan ger information utifrån medlemmars kunskap och erfarenhet från och inom skolformerna.
Föreningens synpunkter bygger på forskning, fakta och beprövad erfarenhet.

Alla artiklar som rör skolfrågor finns i Kunskapsbanken om Downs syndrom, se meny till höger under “Skola och utbildning”.

 

  • Senaste nytt