Lista över artiklar i Kunskapsbanken

Lista över våra artiklar om forskning, studier, rapporter och statistik om Downs syndrom:

2017

Brist på energi (Feb 2017)
Forskning om Trisomi 21 – Internationell konferens i Chicago 8-11 juni 2017 (Feb 2017)

2016

Föräldrar till unga med Downs syndrom i åldern 8-18 år sökes till forskningsstudie (Nov 2016)
Fler mammor till barn med DS sökes för studie (Okt 2016)
Elever med DS lär sig mer i vanlig skola visar studie (Sep 2016)
Viktigt att förskolan lär ut ord för social interaktion (Aug 2016)
Grönt te-extrakt ger bättre kognitiv och adaptiv förmåga (Aug 2016)
Roche avbryter kliniska försök med GABA-hämmare (Jun 2016)
Syskon över 18 år, sökes till enkätundersökning (Jun 2016)
Senaste nytt om Arvsfondsprojektet “ADHD och Autismspektrumtillstånd vid Downs Syndrom” (Jun 2016)
Tillgänglighet och friluftsliv i naturen – Naturvårdsverkets enkätundersökning 2016 (Maj 2016)
Se temadagen om Kost och Rörelse på TV (Maj 2016)
Temadag om kost och rörelse intresserade många (Apr 2016)
Idrott är bra för både kropp och knopp (Mar 2016)
Mödrar till barn med DS sökes för svensk studie (Mar 2016)
Välkomna alla barn födda 2014! (Mar 2016)
Faktablad – demens och utvecklingsstörning (Feb 2016)
På väg mot behandling av Trisomi 21 (Jan 2016)

2015

Långsiktiga effekter? Studie om personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden (Dec 2015)
Föreläsning om Downs syndrom och autism / ADHD (Dec 2015)
Socialstyrelsen – nytt kunskapsstöd om utmanande beteende hos vuxna med utvecklingsstörning (Dec 2015)
Oxidativ stress är utmärkande för Downs syndrom (Nov 2015)
LuMind-webinarium: forskning om lill-hjärnan och synapser (Okt 2015)
Ljudbaserad lästräning – inbjudan till möte om forskningsstudie i Uppsala 19 nov 2015 (Okt 2015)
LuMind berättar om forskning som får anslag (Sep 2015)
EGCG-tillskott för personer med Downs syndrom (Sep 2015)
Hur uppkommer Trisomi 21 Downs syndrom? (Aug 2015)
Kolin kan vara särskilt bra för gravida och ammande (Jul 2015)
Nytt ämne kan hämma Alzheimer-processer (Apr 2015)
WDSD Global Video Event 2015 (Mar 2015)
Välkomna alla älskade barn födda 2013! (Mar 2015)
T21 Research Society har sin första konferens (Mar 2015)
Vårt samarbete med Alzheimerföreningen får stöd av Arvsfonden (Feb 2015)
Deltagare till forskningsprojekt om hälsa sökes (Jan 2015)
Grönt te och EGCG (Jan 2015)
Hur en extra kopia av DYRK1A påverkar nervcellstillväxten (Jan 2015)
Ämne i grönt te hjälper hjärnan (Jan 2015)
#education21 – pedagogik för Downs syndrom (Jan 2015)
Ny amerikansk forskningsplan för Downs syndrom (Jan 2015)
Webinarium om APP-genen och Arizona-testen (Jan 2015)

2014

“Om jag hade en röst” – Arvsfondsprojekt – Intervju (Dec 2014)
Vårdnadshavare som överklagat till skolinspektionen – sökes till doktorsavhandling, Stockholms Universitet (Nov 2014)
POSEiDON-projektet ska ge teknik för Downs syndrom (Nov 2014)
Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd (Okt 2014)
Forskningens betydelse för personer med Downs syndrom (Sep 2014)
Vi kan alla ha lite Downs syndrom (Aug 2014)
Inkludering ger bättre språkutveckling (Jul 2014)
Tidiga hörselproblem påverkar språkutvecklingen (Maj 2014)
Webinarium om aktuell forskning om Minne och Sömn (Apr 2014)
Medicinering av mus-foster räddar hjärnans utveckling (Apr 2014)
Uppskattad föreläsning om andningsstörning 27 mars (Mar 2014)
Down Syndrome Research Forum 2013 – Abstracts (Mar 2014)
Strategisk forskningsplan på remiss (Mar 2014)
Hypotes: Dålig sömn ger snabbare försämring vid Alzheimer (Feb 2014)
Obstruktiv sömnapné och verbal förmåga (Feb 2014)

2013

Roche screenar kandidater för Fas-II-studie av GABA-läkemedel (Dec 2013)
Föräldrar sökes för intervjuer till magisteruppsats (Dec 2013)
Välkomna alla älskade barn 2012! (Nov 2013)
Forskning om DS och Alzheimer får 8 miljoner (Nov 2013)
Poseidon – EU-projekt för ICT-hjälpmedel åt personer med DS (Nov 2013)
Tre dagar med Brian Skotko (Okt 2013)
Fas 2A-studie av scyllo-inositol startad (Okt 2013)
Usp16-genen minskar förnyelse och tillväxt av stamceller (Sep 2013)
Jag kan cykla! (Sep 2013)
Behandling av nyfödda DS-möss gav resultat (Sep 2013)
Inspelade föreläsningar från NDSC i Denver (Aug 2013)
Datorbaserad arbetsminnesträning testad (Jul 2013)
XIST-genen kan tysta kromosom 21 (Jul 2013)
Astmamedicin förbättrar lärande hos DS-möss (Jul 2013)
Effekterna av sömnstörningar på exekutiv förmåga (Jul 2013)
Pilotstudie om ljudning (Jun 2013)
Odlade hjärnceller ger ledtrådar (Maj 2013)
Handisam presenterar rapporten “Hur är läget 2013?” (Maj 2013)
Elektropalatografi bra hjälp för att förbättra uttalet (Maj 2013)
143 svarade i årets Utbildningsenkät (Apr 2013)
Kliniska försök med GABA-hämmaren PTZ (Apr 2013)
Social delaktighet i förskolan (Apr 2013)
Livslängd och dödlighet i Sverige 1969-2003 (Apr 2013)
Brist på SNX27-protein hämmar glutamat-upptag i hjärnceller (Mar 2013)
Effekt av selektiva GABA-hämmare visad i djurförsök (Mar 2013)
Tre föreläsningar om aktuell hjärnforskning från DSRTF (Feb 2013)

2012

Tillgänglig studiesituation – för livslångt lärande  (Dec 2012)
Symposium om Downs syndrom för Göran Annerén (Dec 2012)
Textade ord bra stöd för ordinlärning (Dec 2012)
Välkomna älskade barn födda 2011! (Nov 2012)
Deltagare dansade in i WDSC (Sep 2012)
WDSC 2012: Sömnapné hos barn och vuxna med Downs syndrom (Aug 2012)
Videofilmer från NDSC’s konferens (Jul 2012)
Resultaten av Skolenkäten 2011-2012 klara (Jun 2012)
Downs syndrom ger 6 ggr högre risk för Celiaki (Maj 2012)
Webinarier om kognitionsforskning (Maj 2012)
Effektiv läs- och språkintervention för elever med Downs syndrom (Maj 2012)
Memantin utan effekt mot Alzheimer vid Downs syndrom (Mar 2012)
Down syndrome, sleep problems linked (Feb 2012)

2011

Rapport från SPSMs dag om Delaktighet i skolvardagen (Dec 2011)
Föreläsning om neurobiologisk Downs syndrom-forskning (Nov 2011)
Välkomna älskade barn! ( (Nov 2011)
Roche inleder Fas I-studie för GABA-läkemedel (Okt 2011)
Amerikansk Downs syndrom-studie visar: familjer är lyckliga (Okt 2011)
Forskningssamarbete kring Trisomi 21 (Sep 2011)
Pappa söker medicin för inlärning (Aug 2011)
Tidiga embryon kan korrigera genetiska avvikelser under sin utveckling (Jul 2011)
A Phonic Stick Study – jämförelse av träningsmaterial (Feb 2011)

2010

Välkomna älskade barn (Nov 2010)
Ny teori: Brist på protein ger nedsatt kognitiv förmåga (Sep 2010)
Downs syndrom, grå starr och Alzheimer (Jun 2010)
Algebra och problemlösning (Feb 2010)

2009

Att läsa innan man talar – vad vi lärt om barnens mentala förmågor (Dec 2009)
Att läsa sig till tal – tidig läsinlärning (Dec 2009)
Hur lär sig barn att räkna? (Dec 2009)

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt