William, Jeppe och Micke spelar handboll

William, Jesper och MickeWilliam, Jesper och Micke spelar handboll. Läs om hur de förberedde sig för Special Olympics 2015:

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt