Downs syndrom och demenssymtom av Alzheimertyp

Ett Arvsfondsprojekt som drivs av Alzheimerföreningen  tillsammans med Svenska Downföreningen.

Projektet avser att kartlägga behoven för personer med Downs syndrom som har demenssymptom av Alzeimertyp för att kunna bygga upp fungerande stödfunktioner för målgruppen.i Sverige. Alzheimerföreningen och Svenska Downföreningen ska i samarbete med vården ta fram informations- och utbildningsmaterial för vårdpersonal och anhöriga samt utbilda vårdpersonalen kring anpassade vård och stödformer för målgruppen. Efter projektslut ska deltagande samarbetsorganisationer använda sig av materialet och sprida det vidare i sina nätverk. Ambitionen är också att föreningarna efter projektslut ska fortsätta utbilda vårdpersonalen.

Projektet beviljades stöd från Arvsfonden den 18 februari 2015 och fortlöper.

I menyn till höger hittar du senaste inläggen i kunskapsbanken inom relaterade ämnen.

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Följ oss:

  • Senaste nytt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial