Arvsfondsprojekt

arvsfonden

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Här finns en möjlighet för vår förening att söka pengar för att driva olika projekt.

Till vänster kan du läsa mer om  projekt vi driver eller har varit involverade i tack vare finansiering från Arvsfonden.

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt