Årsmöteshandlingar 2016

Här finns dagordningen för årsmötet och årsmöteshandlingar.
Om du kommer till årsmötet – skriv gärna ut och ta med de dokument du är intresserad av.
Det kommer finnas begränsat antal utskrivna handlingar på plats.

Årsbokslut och revisionsberättelse finns tillgängliga under mötet.

Dagordning för årsmöte 2016

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsplan för 2016-2017

Budget 2016

Valberedningens utvärdering av arvodering av ordförande och förslag till fortsatt arvodering

Medlemsavgifter styrelsens förslag

Valberedningens förslag 2016 styrelse och lekmannarevisorer

Motion 1 Avd Gävleborg – ang stadgar

styrelsens yttrande motion 1 Avd Gävleborg – ang stadgar

Motion 2 Avd Gävleborg – ang namn

styrelsens yttrande motion 2 Avd Gävleborg ang namn

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt