Årsmöteshandlingar 2015

2014-12-11 10.37.42

Här finns dagordningen för årsmötet och samtliga årsmöteshandlingar.
Om du kommer till årsmötet och har möjlighet – skriv gärna ut och ta med de dokument du är intresserad av. Det kommer finnas begränsat antal utskrivna handlingar på plats.

Dagordning för årsmöte 2015

Mall fullmakt

Verksamhetsberättelse 2014 SvenskaDownf

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014

Verksamhetsplan SvenskaDownf2015

Budget 2015

valber. förslag arvode ordf 2015

Medlemsavgifter styrelsens förslag

Valberedningens förslag 2015 styrelse o revisorer

Förslag till nya stadgar

Motion a) Kalmar

Styrelsens yttrande motion a) Kalmar

Motion b) Skåne

Styrelsens yttrande motion b) Skåne

Motion c) Gävleborg

Styrelsens yttrande motion c) Gävleborg

Motion d) Gävleborg

styrelsens yttrande motion d) Gävleborg

Motion e) del 1 Dalarna

Motion e) del 2 Dalarna

styrelsens yttrande motion e) Dalarna

 

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt