Olika begrepp vid Autism

Det förekommer olika förkortningar och begrepp när vi talar och skriver om autism.

Ett tidigare samlingsnamn på svenska har varit AST som står för Autismspektrumtillstånd, men framöver rekommenderas förkortningen ASD, som kommer från engelskans Autism Spectrum Disorder.

Habiliteringen.se reder ut begreppen här

Därför förekommer både AST och ASD här på vår hemsida.

This entry was posted in ADHD/ASD, Kunskapsbanken. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.