Memantin utan effekt mot Alzheimer vid Downs syndrom

Memantin är en organisk förening som används för att behandla Alzheimers sjukdom genom att blockera NMDA-receptorerna. En engelsk forskargrupp under Marisa Hanney har genomfört en studie av ämnets effekt på Alzheimer hos personer över 40 år med Downs syndrom. Studiens resultat visar att memantin inte har någon effekt på Alzheimer för personer med Downs syndrom. 

Sammanfattning i the Lancet (engelska) 
The Lancet, Volume 379, Issue 9815, Pages 528 – 536, 11 February 2012, Published online: 10 January 2012

Sammanfattning i Läkartidningen (svenska) nr 12 2012, sid 619

This entry was posted in Demens, Forskning, Medicin. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.