Lika värde

Svenska Downföreningens kampanj LIKA VÄRDE är ny och ska bli årligen återkommande. Vi vill få fler att stå upp för mänskliga rättigheter och samla in pengar till fortsatt forskning och kunskapsspridning kring Downs syndrom. Ökad kunskap leder till färre fördomar och större möjligheter till full delaktighet, självbestämmande och ökad livskvalitet.

I mars genomför vi: ROCKA SOCKORNA och då ska vi få så många som möjligt att ta på sig olika strumpor och på det sättet stå upp för människors lika värde och rättigheter. Den 21 mars– Världsdagen för Downs syndrom – rockar vi extra mycket!

I augusti slår vi ett slag för att uppmärksamma mänskliga rättigheter. Företag och organisationer kan välja mellan flera olika sätt att medverka och det finns många möjligheter att skräddarsy aktiviteter för just ditt företag

Bakom kampanjen står Svenska Downföreningen tillsammans med sina 17 lokala avdelningar och några huvudpartners: Fotografiska museet, Aftonbladet och Schibsted. Kampanjen är under uppbyggnad och fler huvudpartners kommer tillkomma.

Kolla in menyn till höger.

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761