Category Archives: Medicin

Är åldrande en sjukdom?

Medellivslängden är 20 år kortare för personer med Downs syndrom än för befolkningen i stort. Delvis beror det på ett accelererat åldrande av immunsystem och nervsystem. Skillnaden i medellivslängd är ett mått på ojämlik hälsa. Det behövs mer forskning för att förbättra hälsan hos personer med Downs syndrom.

Also posted in Alzheimer, Beteende, Forskning, Kunskapsbanken, Lungor, Nyheter | Comments closed

Stort forskningsprogram för Downs syndrom i USA

NIH i USA påbörjar stort initiativ för att förbättra hälsa och livskvalitet för personer med Downs syndrom. Preliminär budget 2018-2022 är 2,3 miljarder kronor.

Also posted in Diagnos och genetik, Forskning, Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

LuMind webbinarium om obstruktiv sömnapné onsdagen den 25 april kl 22

LuMind arrangerar ett webbinarium om Downs syndrom och sömn, onsdagen den 25 april kl 22:00-23:15.

3 av 4 personer med Downs syndrom drabbas av obstruktiv sömnapné, vilket kan ge medicinska problem och försämrad kognition. I webbinariet presenterar Dr. Brian Skotko och Dr. Christopher Hartnick nya sätt att upptäcka sömnapné och nya sätt att behandla den. Webbinariet är kostnadsfritt.

Also posted in Forskning, Kognition (med), Kunskapsbanken, Nyheter, Sömn | Comments closed

Mediciner bra för personer med DS och Alzheimer

Engelska forskare har studerat Alzheimer-mediciners effekt på symptomlindring och överlevnad hos 310 personer med Downs syndrom och Alzheimers sjukdom.

Also posted in Alzheimer, Demens, Forskning, Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

Hur Trisomi 21 påverkar cellernas proteiner

Downs syndrom medför ett förändrat sjukdomsspektrum, med minskad risk för vissa sjukdomar och ökad risk för andra. För att öka hälsan och medellivslängden hos personer med Downs syndrom behöver man förstå uppkomsten av de sjukdomar där risken är förhöjd. Studier av cellernas proteiner är ett sätt att öka kunskapen om hur de sjukdomarna utvecklas.

Also posted in Alzheimer, Forskning, Kunskapsbanken, Lungor, Nyheter | Comments closed
  • Banner insamling kortare text jpg
  • Senaste nytt

  • Senaste nytt