Category Archives: Medicin

Henrik tror att personer med Downs syndrom kan slippa Alzheimer i framtiden

Henrik Zetterberg, Professor i neurokemi i Göteborg och London, berättar om flera tänkbara preventiva åtgärder mot Alzheimers sjukdom för personer med Downs syndrom. Det nya europeiska samarbetet “Horizon21 European Down Syndrome Consortium” kan vara ett bra stöd för att utveckla svensk forskning på området.

Also posted in Alzheimer, Demens, Forskning, Internationellt, Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

Europeiskt samarbete för att förebygga Alzheimers hos personer med DS

DS-kliniker i fem europeiska länder har startat ett organiserat samarbete om Downs syndrom och Alzheimer. Horizon21 fokuserar nu på tre uppgifter: att förbereda deltagare och kliniker i flera länder för att delta i kliniska studier, att utveckla och validera mått på utfall i kliniska studier, och att förstå bättre hur Alzheimers sjukdom utvecklas hos personer med DS innan de får demens.

Also posted in Alzheimer, Demens, Forskning, Internationellt, Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

Hur utvecklas nervceller med Trisomi 21?

​Anna Falk, Docent vid Institutionen for Neurovetenskap på KI, forskar om hur nervceller utvecklas. När man förstår hur nervceller med Trisomi 21 utvecklas så öppnas möjligheter för behandling. Behandling som kan minska den intellektuella funktionsnedsättningen, eller som gör att personer med Downs syndrom undgår den helt.

Also posted in Forskning, Kognition (med), Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

Är åldrande en sjukdom?

Medellivslängden är 20 år kortare för personer med Downs syndrom än för befolkningen i stort. Delvis beror det på ett accelererat åldrande av immunsystem och nervsystem. Skillnaden i medellivslängd är ett mått på ojämlik hälsa. Det behövs mer forskning för att förbättra hälsan hos personer med Downs syndrom.

Also posted in Alzheimer, Beteende, Forskning, Kunskapsbanken, Lungor, Nyheter | Comments closed

Stort forskningsprogram för Downs syndrom i USA

NIH i USA påbörjar stort initiativ för att förbättra hälsa och livskvalitet för personer med Downs syndrom. Preliminär budget 2018-2022 är 2,3 miljarder kronor.

Also posted in Diagnos och genetik, Forskning, Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed
  • Banner insamling kortare text jpg-1
  • Senaste nytt

  • Senaste nytt