Category Archives: Forskning

Hur utvecklas nervceller med Trisomi 21?

​Anna Falk, Docent vid Institutionen for Neurovetenskap på KI, forskar om hur nervceller utvecklas. När man förstår hur nervceller med Trisomi 21 utvecklas så öppnas möjligheter för behandling. Behandling som kan minska den intellektuella funktionsnedsättningen, eller som gör att personer med Downs syndrom undgår den helt.

Also posted in Kognition (med), Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

FORTEs utlysning för forskning om funktionsnedsättning är öppen

FORTEs utlysning av 50 miljoner för forskning om funktionsnedsättning är öppen för ansökningar 26 september 2018 10:00 – 15 november 2018 14:00. Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om hur livskvalitet och förmåga till aktivt deltagande i samhället kan stärkas hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Also posted in Kunskapsbanken, Nyheter, Samhälle | Comments closed

T21 Research Society 3rd International Conference in Barcelona

Trisomy 21 Research Society håller sin 3:e Internationella Konferens på Vetenskapsmuseet CosmoCaixa i Barcelona 6-9 juni 2019. Trisomy 21 Research Society är en internationell professionell organisation for forskare och kliniker som är engagerade i forskning om Downs syndrom. Föreningen stöder också kontakter mellan forskare och Downs syndrom-föreningar. En av föreningens viktigaste uppgifter är att sprida […]

Also posted in Konferenser, Kunskapsbanken | Comments closed

Är åldrande en sjukdom?

Medellivslängden är 20 år kortare för personer med Downs syndrom än för befolkningen i stort. Delvis beror det på ett accelererat åldrande av immunsystem och nervsystem. Skillnaden i medellivslängd är ett mått på ojämlik hälsa. Det behövs mer forskning för att förbättra hälsan hos personer med Downs syndrom.

Also posted in Alzheimer, Beteende, Kunskapsbanken, Lungor, Medicin, Nyheter | Comments closed

Stort forskningsprogram för Downs syndrom i USA

NIH i USA påbörjar stort initiativ för att förbättra hälsa och livskvalitet för personer med Downs syndrom. Preliminär budget 2018-2022 är 2,3 miljarder kronor.

Also posted in Diagnos och genetik, Kunskapsbanken, Medicin, Nyheter | Comments closed
  • Banner insamling kortare text jpg-1
  • Senaste nytt

  • Senaste nytt