Category Archives: Forskning

Henrik tror att personer med Downs syndrom kan slippa Alzheimer i framtiden

Henrik Zetterberg, Professor i neurokemi i Göteborg och London, berättar om flera tänkbara preventiva åtgärder mot Alzheimers sjukdom för personer med Downs syndrom. Det nya europeiska samarbetet “Horizon21 European Down Syndrome Consortium” kan vara ett bra stöd för att utveckla svensk forskning på området.

Also posted in Alzheimer, Demens, Internationellt, Kunskapsbanken, Medicin, Nyheter | Comments closed

Europeiskt samarbete för att förebygga Alzheimers hos personer med DS

DS-kliniker i fem europeiska länder har startat ett organiserat samarbete om Downs syndrom och Alzheimer. Horizon21 fokuserar nu på tre uppgifter: att förbereda deltagare och kliniker i flera länder för att delta i kliniska studier, att utveckla och validera mått på utfall i kliniska studier, och att förstå bättre hur Alzheimers sjukdom utvecklas hos personer med DS innan de får demens.

Also posted in Alzheimer, Demens, Internationellt, Kunskapsbanken, Medicin, Nyheter | Comments closed

Up & Go – Kurs om Downs syndrom för idrottsledare

Ann-Christin Sollerhed och Gerth Hedov vid Högskolan Kristianstad driver ett internationellt projekt som ska ta fram en kurs om Downs syndrom för idrottsledare. Nu vill de gärna komma i kontakt med ledare, coacher och tränare i Sverige som kan tänka sig att besvara en enkät om sina erfarenheter av att träna barn och unga med Downs syndrom.

Also posted in Internationellt, Kunskapsbanken, Min Fritid, Motion, Motorik, Nyheter, Pedagogik, Sport och fritid, Tillgänglighet | Comments closed

Hur utvecklas nervceller med Trisomi 21?

​Anna Falk, Docent vid Institutionen for Neurovetenskap på KI, forskar om hur nervceller utvecklas. När man förstår hur nervceller med Trisomi 21 utvecklas så öppnas möjligheter för behandling. Behandling som kan minska den intellektuella funktionsnedsättningen, eller som gör att personer med Downs syndrom undgår den helt.

Also posted in Kognition (med), Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

FORTEs utlysning för forskning om funktionsnedsättning är öppen

FORTEs utlysning av 50 miljoner för forskning om funktionsnedsättning är öppen för ansökningar 26 september 2018 10:00 – 15 november 2018 14:00. Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om hur livskvalitet och förmåga till aktivt deltagande i samhället kan stärkas hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Also posted in Kunskapsbanken, Nyheter, Samhälle | Comments closed
  • Banner insamling kortare text jpg-1