Category Archives: Forskning

FORTEs utlysning för forskning om funktionsnedsättning är öppen

FORTEs utlysning av 50 miljoner för forskning om funktionsnedsättning är öppen för ansökningar 26 september 2018 10:00 – 15 november 2018 14:00. Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om hur livskvalitet och förmåga till aktivt deltagande i samhället kan stärkas hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Also posted in Kunskapsbanken, Nyheter, Samhälle | Comments closed

T21 Research Society 3rd International Conference in Barcelona

Trisomy 21 Research Society håller sin 3:e Internationella Konferens på Vetenskapsmuseet CosmoCaixa i Barcelona 6-9 juni 2019. Trisomy 21 Research Society är en internationell professionell organisation for forskare och kliniker som är engagerade i forskning om Downs syndrom. Föreningen stöder också kontakter mellan forskare och Downs syndrom-föreningar. En av föreningens viktigaste uppgifter är att sprida […]

Also posted in Konferenser, Kunskapsbanken | Comments closed

Är åldrande en sjukdom?

Medellivslängden är 20 år kortare för personer med Downs syndrom än för befolkningen i stort. Delvis beror det på ett accelererat åldrande av immunsystem och nervsystem. Skillnaden i medellivslängd är ett mått på ojämlik hälsa. Det behövs mer forskning för att förbättra hälsan hos personer med Downs syndrom.

Also posted in Alzheimer, Beteende, Kunskapsbanken, Lungor, Medicin, Nyheter | Comments closed

Stort forskningsprogram för Downs syndrom i USA

NIH i USA påbörjar stort initiativ för att förbättra hälsa och livskvalitet för personer med Downs syndrom. Preliminär budget 2018-2022 är 2,3 miljarder kronor.

Also posted in Diagnos och genetik, Kunskapsbanken, Medicin, Nyheter | Comments closed

50 miljoner till forskning om funktionsnedsätttning

Forte öppnar i september en utlysning för forskning om funktionsnedsättning. Syftet är att öka kunskapen om hur livskvalitet och förmåga till aktivt deltagande i samhället kan stärkas hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Also posted in Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed
  • Banner insamling kortare text jpg
  • Senaste nytt

  • Senaste nytt