Category Archives: Forskning

Stort forskningsprogram för Downs syndrom i USA

NIH i USA påbörjar stort initiativ för att förbättra hälsa och livskvalitet för personer med Downs syndrom. Preliminär budget 2018-2022 är 2,3 miljarder kronor.

Also posted in Diagnos och genetik, Kunskapsbanken, Medicin, Nyheter | Comments closed

50 miljoner till forskning om funktionsnedsätttning

Forte öppnar i september en utlysning för forskning om funktionsnedsättning. Syftet är att öka kunskapen om hur livskvalitet och förmåga till aktivt deltagande i samhället kan stärkas hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Also posted in Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

65% ökning av anslagen i USA till forskning om Downs syndrom

För 2017 anslog National Institutes of Health (NIH) i USA 35 miljoner USD till forskning om Downs syndrom. För 2018 har Kongressen beslutat att öka anslaget för forskning om Downs syndrom till cirka 58 miljoner USD. Det är en ökning med 65%!

Also posted in Kunskapsbanken, Nyheter | Comments closed

Ses vi i Glasgow i sommar?

Det preliminära programmet för sommarens World Down Syndrome Congress (WDSC) finns nu på konferensens hemsida. Programmet innehåller 160 sessioner, utställning av 90 poster-presentationer, 4 internationella filmer med skådespelare som har Downs syndrom, 12 föreläsare varav 3 har Downs syndrom, samt dans, musik och drama-uppträdanden.

Also posted in Konferenser, Kunskapsbanken, Nyheter, Stöd och inspiration | Comments closed

LuMind webbinarium om obstruktiv sömnapné onsdagen den 25 april kl 22

LuMind arrangerar ett webbinarium om Downs syndrom och sömn, onsdagen den 25 april kl 22:00-23:15.

3 av 4 personer med Downs syndrom drabbas av obstruktiv sömnapné, vilket kan ge medicinska problem och försämrad kognition. I webbinariet presenterar Dr. Brian Skotko och Dr. Christopher Hartnick nya sätt att upptäcka sömnapné och nya sätt att behandla den. Webbinariet är kostnadsfritt.

Also posted in Kognition (med), Kunskapsbanken, Nyheter, Sömn | Comments closed
  • Senaste nytt