Category Archives: Kunskapsbanken

Delta i internationell enkät från LuMind om sömnapné hos personer med Downs syndrom

Sömnapné – andningsuppehåll under sömnen – är mycket vanligt förekommande hos personer med Downs syndrom, i alla åldrar. Obehandlad sömnapné sätts i samband med flera hälsoproblem; beteende, livskvalitet, inlärningsförmåga och kognition, hjärt/kärl-hälsa, och Alzheimers sjukdom. LuMind IDSCs internationella enkät är öppen under oktober.

Also posted in Alzheimer, Beteende, Forskning, Kognition (med), Minne, Nedstämdhet, Nyheter, Sömn, Tillväxt | Comments closed

Öppet symposium om Downs syndrom och Alzheimers

Det öppna symposiet arrangeras av SweDown, det svenska nätverket för forskning om Downs syndrom och prevention av Alzheimers, i samarbete med Svenska Downföreningen. Symposiet är ett led i att etablera forskning om Downs syndrom och Alzheimers i Sverige, och vänder sig till forskare, kliniker, anhöriga och personer med Downs syndrom.

Also posted in Alzheimer, Demens, Forskning, Nyheter | Comments closed

Färre hoptrasslade proteiner ger färre för tidigt åldrade celler

Mänskliga celler påverkas av generell trisomi-relaterad stress så att metabolismen förändras, redox-jämvikten rubbas, celldelningen hämmas och hoptrasslade proteiner ackumuleras. Behandling av Trisomi 21-celler med en kemisk chaperon gav färre hoptrasslade proteiner och färre för tidigt åldrade celler.

Also posted in Diagnos och genetik, Forskning, Medicin, Nyheter | Comments closed

Ingen effekt av behandlingar i ACTHYF-studien

Den franska dubbel-blinda, randomiserade kontrollstudien ACTHYF stöder inte hypotesen att L-tyroxin och/eller Folinic Acid förbättrar utvecklingen hos små barn med Downs syndrom.

Also posted in Forskning, Medicin, Nyheter | Comments closed

LuMind IDSC stöder svensk forskning om Downs syndrom

Den amerikanska organisation LuMind IDSC samlar in pengar till forskning om Downs syndrom. Organisationen stöder forskning med inriktning på ökad självständighet, att förebygga Alzheimer, utveckling av genterapier, samt att öka vår förståelse av Trisomi 21 för att hitta nya behandlingsmål. Hampus Hillerstrom, VD och ordförande, kommer till Stockholm i oktober.

Also posted in Alzheimer, Forskning, Internationellt, Kognition (med), Nyheter, Omvärlden | Comments closed
  • Banner insamling kortare text jpg-1