Hur lär sig barn att räkna?

Counting in Egyptian Children with Down Syndrome – Abstract

Denna explorativa studie behandlar förmågan hos egyptiska barn med Downs syndrom att räkna och upptäcka räknefeloch undersöker hur dessa barn lär sig att räkna. Observationer och intervjuer genomfördes för att samla in ytterligare information om deras resultat i ett klass-sammanhang. Kvalitativ och kvantitativ analys pekar på en anmärkningsvärd oförmåga att räkna hos egyptiska barn med Downs syndrom, med inget barn som kunde räkna utantill från ett till tio eller räkna en uppsättning av fem objekt på rätt sätt. De presterade sämre uppgifter som belastar minnet mer. Den preliminära slutsatsen av denna explorativa studie stödde tidigare forskningsresultat att barn med Downs syndrom lär sig räkna utantill och länkar detta med sina erfarenheter av lärande utan att först förstå de matematiska principerna.

Hela rapporten publicerad med tillstånd hos Riverbend DS Association.

Counting in Egyptian Children with Down Syndrome (Hala Abdelhameed, Suez Canal University, Jill Porter, University of Bath, International Journal of Special Education (2006), volume 21(3), 176-187 )

This entry was posted in Forskning, Kunskapsbanken, Matematik, Minne (ped.), Pedagogik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Banner insamling kortare text jpg-1