Hjälp med besvärliga beteenden

Down Syndrome Education International - Inclusion and friends

En del barn och tonåringar med Downs syndrom utvecklar beteenden som minskar deras möjligheter till lärande och sociala relationer, vilket kan skapa stress både i skolan och hemma. Problem-beteenden kan ändras men det kan kräva ett förändrat förhållningssätt hos dem som arbetar med barnet. Down Syndrome Education International erbjuder nu en ny on-line kurs: Managing behavior difficulties for children with Down syndrome. Kursen vänder sig till föräldrar, lärare och pedagoger och ger praktiska strategier för att ändra och förebygga beteenden som skapar problem. Kursen är på engelska och leds av Professor Sue Buckley.

Kursen har fem moduler:
1. Getting started – what is the problem behavior?
2. Why do we think it is happening?
3. How can we change the behavior?
4. How do we implement the plan and monitor progress?
5. How do we prevent future difficulties?

I varje modul ingår en videopresentation, presentationsmaterial, checklistor och ett test. Filmerna kan ses, materialet laddas ned och testet kan göras när som helst. Kursen har ett diskussionsforum på internet med lärare från Down Syndrome Education International som svarar på frågor och ger råd. Deltagarna ska planera att ägna 8 timmar åt kursstudierna och därutöver tid för att planera och genomföra förändringsprogrammet. Deltagarna har tillgång till allt material och diskussionsforumet i 12 månader. Deltagare får ett certifikat när alla kursmoduler är avklarade.

Läs mer: Managing behavior difficulties for children with Down syndrome

This entry was posted in Beteende, Kunskapsbanken, Nyheter, Pedagogik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Banner insamling kortare text jpg-1