Funktionsrättskonventionen

Från snack till verkstad är ett Arvsfondsprojekt som Funktionsrätt Sverige bedriver för att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.
Det övergripande syftet är att göra det möjligt för fler individer med funktionsnedsättning att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

En del av projektet har varit att skapa en Funktionsrättsguide som vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter och hur du ska göra för att vill ansöka om stöd eller överklaga beslut från myndigheter.

Du hittar guiden via länken här;
Hur du ansöker om stör och överklagar beslut – Funktionsrättsguiden

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1