SNIF

Svenska Downföreningen ingår i  Svenskt Nätverk för Information kring Fosterdiagnostik -SNIF (Hette tidigare NNKKF)

Aktuella och återkommande frågor och områden föreningen bevakar:

Debatt om NIPT.

Socialstyrelsens årliga rapport om fosterdiagnostik.

Språkbruk och ordval; i media, i myndigheters dokument mm.

Pågående projekt inom gruppen:

Samverkan med FUB under arbetsnamnet “Det goda samtalet”.

Tar tillsammans med SNIF  fram ett informationsmaterial om Trisomi 21/Downs syndrom

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt