FORTEs utlysning för forskning om funktionsnedsättning är öppen

FORTEs utlysning för forskning om funktionsnedsättning är öppen

Utlysningen ska bidra till ökad och fördjupad kunskap om hinder och lösningar för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Forskningen bör planeras i samverkan med relevanta målgrupper, exempelvis berörda professioner och brukarorganisationer.

Exempel på områden som uppmuntras inom utlysningen är…

  • metoder och åtgärder för ökad delaktighet och aktivt medborgarskap
  • fördjupad kunskap för att genomföra och följa upp FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • kunskap om olika mekanismer som leder till att personer med funktionsnedsättning exkluderas i olika sammanhang och ojämlikhet
  • innovativ användning av ny teknik och utveckling av nya metoder inom offentlig sektor
  • utmaningar och hinder i samband med digitalisering och teknisk utveckling
  • komparativ forskning
  • framgångsfaktorer för ökad inkludering inom olika samhällsområden
  • barn och äldre med funktionsnedsättning och förståelse för olika villkor i olika skeden av livet

Läs mer på FORTEs hemsida: Forskning om funktionsnedsättning 2018

This entry was posted in Forskning, Kunskapsbanken, Nyheter, Samhälle. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Banner insamling kortare text jpg-1