Fakta om ADHD och autism i samband med Downs syndrom

Vad är autismspektrumtillstånd?

Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som enligt Hjärnfonden förekommer hos 1-2 procent av befolkningen. Diagnosen är ett samlingsbegrepp, vars symtom rör sig över en stor spännvidd. Vanligt förekommande beteende hos personer med autism är bland annat rutinbundenhet, språkstörning och svårighet med kommunikation.

Flera studier visar att AST är vanligare hos män och pojkar än hos kvinnor och flickor.

Vad är ADHD?

ADHD är också en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och kan ibland förekomma tillsammans med autismspektrumtillstånd. Den som har ADHD brukar ha svårt att koncentrera sig och gör ofta saker på impuls. Enligt Vårdguiden har mellan 3 och 6 procent av barn i skolåldern ADHD, medan ungefär 2 procent av Sveriges vuxna beräknas ha diagnosen. Precis som vid AST är ADHD vanligare hos pojkar än hos flickor. 

Vad innebär AST tillsammans med Downs syndrom?

Tidigare kände många inte till att personer med Downs syndrom kunde ha autism-diagnoser. Man trodde att beteendet bara hade med Downs syndrom att göra. Senare forskning tydliggör dock att diagnoserna kan finnas samtidigt, och att det till och med är mer sannolikt att ett barn med Downs syndrom också har AST. Det har också konstaterats att dessa barn tenderar att ha en högre grad av utvecklingsstörning än andra med Downs syndrom

En sammanställning från organisationen Down syndrome education international uppmärksammar dock att AST-symtom inte nödvändigtvis är samma hos personer med Downs syndrom som hos personer med bara AST. Det kan också vara så att personer med Downs syndrom visar tecken på autismspektrumtillstånd, utan att ha den diagnosen. Sue Buckley påpekar i sin forskning från 2005 på att det finns risk att feldiagnostisera ett barn med Downs syndrom, eftersom andra faktorer – till exempel inlärningssvårigheter eller hörselnedsättning – kan orsaka autism-liknande symptom, inte minst under vissa utvecklingsperioder.

Hur vanligt är ADHD och autism tillsammans med Downs syndrom?

Den mesta forskningen tyder på att det är betydligt vanligare med autismspektrumtillstånd och ADHD hos personer med Downs syndrom än hos andra. Exakt hur mycket vanligare råder det olika teorier om. Enligt Down Syndrome Education International är det allt fler barn som diagnostiseras med AST, och förekomsten varierar mellan 16 och 19 procent.

Den senaste i raden av forskning inom området är en stor, svensk studie som utfördes av ett forskarteam vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, under ledning av överläkare Ulrika Wester Oxelgren. Där undersöktes 41 barn med Downs syndrom, och det visade sig att ungefär 41 procent bedömdes uppfylla kriterier för AST. Dessutom bedömdes 34 procent av barnen ha ADHD. 22 procent av barnen i studien hade båda diagnoserna.

Efter studien har samtliga barn med autism erbjudits ett interventionsprogram där de har fått prova olika metoder för att kunna utvecklas. Resultatet av programmet kommer att redovisas under 2017.

Att hitta diagnoserna i tid

Det finns fortfarande oupptäckt mark inom diagnoskombinationerna ADHD och AST tillsammans med Downs syndrom. Mycket forskning finns kvar att uträtta. Ulrika Wester Oxelgren har tidigare arbetat med det medicinska vårdprogrammet för personer med Downs syndrom. Det är en rekommendation till vårdpersonal som kommer i kontakt med personer med Downs syndrom.

Nu kommer vårdprogrammet att föreslå att personer med Downs syndrom screenas för autismspektrumtillstånd vid 3 års ålder, och för ADHD vid 5 års ålder. Det är viktigt att fånga upp personer med diagnoserna så tidigt som möjligt, för att kunna ge dem bra möjligheter till utveckling.

Här kan du läsa mer om autism:

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/

http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/autism/?gclid=Cj0KEQiA9P7FBRCtoO33_LGUtPQBEiQAU_tBgKKhuG0yDbnhHu8-xWGXwPl8ZUESspCVwotY40n5XWkaAruE8P8HAQ

http://www.autism.org.uk/about/what-is/gender.aspx

http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf

Om ADHD:

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/

http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/adhd/?gclid=Cj0KEQiAuonGBRCaotXoycysvIMBEiQAcxV0nJe-gzXXX5vWH9VRpeT9dHzmmHc2vd-Ml5Q69nu5kZcaAiYn8P8HAQ

Om Downs syndrom och kombinationen med ADHD/AST:

https://www.svenskadownforeningen.se/#/documents/adhd-och-autismspektrumtillstaand-vid-downs-syndrom-64322

http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/fjortondowntva.pdf

https://www.down-syndrome.org/updates/341/

http://www.ndss.org/Resources/Health-Care/Associated-Conditions/Dual-Diagnosis-of-Down-Syndrome–Autism/

https://www.dseinternational.org/en-gb/education21/10/

Detta inlägg är publicerat i ADHD/ASD, Beteende, Diagnos och genetik, Forskning, Hörsel, Kunskapsbanken, Medicin, Språk och kommunikation. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.