Enkät om familjernas erfarenheter kring utredning och stödinsatser vid autism och ADHD vid Down syndrom

För att få en bra överblick över och kunskap om vilket stöd familjer med barn och unga med autism och ADHA vid Down syndrom får har vi en enkät som ni gärna får besvara.

Gå till enkäten via länken här;  Enkät om Autism och ADHD vid Down syndrom

 

 

This entry was posted in ADHD/ASD. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Banner insamling kortare text jpg-1