Bli medlem

ROCKA SOCKOR
Svenska Downföreningen tror på alla människors potential och lika värde. Som medlem bidrar du till att skapa ett samhälle där människor med Downs syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella förutsättningar.
I ett upplyst och engagerat samhälle kan personer med Downs syndrom leva fullvärdiga liv och bidra till samhällets utveckling.

Ditt stöd behövs! Bli medlem och rocka sockorna tillsammans med oss!

Vi är en ideell förening som är rikstäckande med lokala avdelningar. Föreningen drivs utan vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst obunden.

För att bli medlem tryck på länken: Bli medlem *)
*) Kontakta kansliet på telefon 08-730 48 25, om du behöver hjälp med att ansöka om medlemskap.

Det här gör vi
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.

Målområden

 • Engagerade medlemmar
 • Samhällspåverkan
 • Öka kunskapen om Downs syndrom
 • Främja forskning och utveckling
 • En stark organisation

Ledord
KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Som medlem får du

 • tillgång till en lokalavdelning där du kan träffa nya vänner, utveckla gemenskap och delta i träffar, aktiviteter och möten
 • tillgång till kunskap och information genom bl a föreläsningar och utbildningar
 • möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen
 • föreningens nyhetsbrev via e-post, med information om föreningens verksamhet och nyheter
 • kanaler att engagera dig och påverka genom föreningen
 • delta i EDSA:s Family Exchange Programme

Välj typ av medlemskap

 • Ett personligt medlemskap kostar 100:- och gäller för en person.
 • Ett familjemedlemskap kostar 300:- och gör alla som bor på samma adress till medlemmar.
 • Ett yrkesmedlemskap kostar 750:- och gäller för habiliteringar, skolor med mera. Yrkesmedlemskap omfattar all yrkesverksam personal i verksamheten som tecknar medlemskapet. Yrkesmedlemmar har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens årsmöten.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Genom att du registrerar dig för ett medlemskap i Svenska Downföreningen godkänner du Svenska Downföreningens användningsvillkor. När du blir medlem i Svenska Downföreningen lämnar du uppgifter om dig själv som vi sparar i vårt medlemsregister. Enligt personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) har du som medlem rätt att få information om behandling av de personuppgifter som vi sparar. För mer information om PUL, se www.datainspektionen.se .

Som medlem i Svenska Downföreningen behandlas dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Du som medlem medger att Svenska Downföreningen får tillföra och uppdatera sina medlemsregister med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl e-post, post- och telekommunikation. Som medlem medger du även att vi vidarebefordrar dina uppgifter till lokala nätverk, såvida du inte väljer medlemskapet som tackar nej till lokal information. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Svenska Downföreningens åtaganden gentemot dig som medlem, för att skicka ut medlemsbevis, medlemsbrev och informera dig om annan information och aktiviteter som rör Svenska Downföreningen.

Med hjälp av dina inloggningsuppgifter, som du får som medlem, kan du även själv ändra en del av dina personuppgifter genom att logga in från vår hemsida. Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Svenska Downföreningen få besked om vilka personuppgifter om dig som Svenska Downföreningen lagrar och hur dessa behandlas. Har du några frågor om Svenska Downföreningens användarvillkor, vänligen e-posta info@svenskadownforeningen.se  eller ring till kansliet på 08 -730 4825.

DSC01610[1]

 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

 • Senaste nytt