Aktiv fritid – ett regeringsuppdrag

Aktiv fritid - ett regeringsuppdrag

Svenska Downföreningen deltog i förra veckan i första dialogmötet av fyra som Myndigheten för Delaktighet arrangerar. De bjöd in till dialog inom ramen för sitt uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning har tillgång till hjälpmedel eller teknikbaserat stöd för fritidsaktiviteter. De kartlägger även vilka insatser som görs lokalt och regionalt för att öka tillgängligheten så att fler ska kunna ha en aktiv fritid.

Ett bra uppstartsmöte med många olika hinder och möjligheter presenterade av de olika intresseorganisationer som var på plats. Vi hade olika ingångar men för samtliga närvarande var ekonomi, tillgänglighet, ledsagning/assistans samt bemötande prioriterade. Vi pratade även om den strukturella utmaningen om inkludering som ställer krav på avsevärt bättre flexibilitet än vad som erbjuds i dagsläget.

Jämfört med befolkningen i övrigt så deltar personer med funktionsnedsättning i mindre utsträckning i kultur- och nöjesliv samt motions- och friluftsliv. Många med funktionsnedsättning vill till exempel motionera mera än vad de gör idag men hinder i form av bristande tillgänglighet försvårar, säger Erika Dahlin, utredare på Myndigheten för delaktighet, MFD, och den som leder uppdraget.

Studier visar att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som deltar i organiserad idrott har högre självkänsla, fler kamrater, bättre självförtroende, högre livskvalitet och en större självständighet än de som inte deltar i organiserad idrott.

Det är därför viktigt att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ha en aktiv fritid. I uppdraget ingår också att titta på om det finns skillnader när det gäller ålder och kön, säger Erika Dahlin.

MFD vill genom kartläggningen hitta goda lokala exempel som kan fungera inspirerande för andra. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast 31 mars 2020.

Bifogat finns minnesanteckningar från mötet som även innehåller tidplan för kommande möten som delvis kommer att webbsändas. Även en sammanställning av svaren från den enkät som Svenska Downföreningen skickat till sina medlemmar bifogas.

Detta inlägg är publicerat i Nyheter och taggat , . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Banner insamling kortare text jpg-1