Ågrenska anordnar utbildning – Downs syndrom och autismspektrumtillstånd

Adhd och autism hos personer med Downs syndrom är mycket vanligare än vad man tidigare trott. Med ökad kunskap kan barn bättre utredas och familjerna få rätt stöd i tid.

Downs syndrom (DS) är den vanligaste kromosomavvikelsen och en vanlig orsak till intellektuell funktionsnedsättning. Länge ansåg man att barn med DS inte kunde ha Adhd eller autism. Tecken på detta antogs vara kopplade till barnens intellektuella funktionsnedsättning. De senaste åren har detta dock visat sig vara fel.

Adhd och autismspektrumtillstånd är överrepresenterat vid DS. Detta visas i en Uppsalabaserad forskningsstudie som har undersökt hur vanliga dessa tilläggsdiagnoser är. Bland de barn som deltog i studien hade 41 % autism och 34 % Adhd.

Forskargruppen rekommenderar nu screening för barn med Downs syndrom för att barnen ska få rätt stöd i förskola och skola. Förhoppningen är att ökad kunskap ska förbättra utredningar, ge bättre stöd till familjerna och i förlängningen underlätta för barnen, såväl i skolan som i vardagen i stort.

Hösten 2015 presenterades de första delresultaten från denna studie vid en utbildningsdag på Ågrenska. Vid detta tillfälle kommer studiens resultat att presenteras i sin helhet.

Välkommen till en heldag med föreläsningar utifrån studiens olika delar innehållande information om förekomsten av Adhd och autism vid DS, förekomst och grad av intellektuell funktionsnedsättning, symtomprofil vid autism samt beskrivning av ett interventionsprojekt för barm med DS och autism. 

Medverkande föreläsare:

Ulrika Wester Oxelgren – Överläkare Barnneurologi och Habilitering, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala
Marie Åberg – Specialpedagog, Habiliteringen i Region Uppsala
Isabella Kollmann och Carina Karlsson – Svenska Downföreningen

Tid: 8 oktober 2019 kl. 9.00 – 16.00

Plats: Ågrenska, Lilla Amundön i Hovås, Göteborg. 

Pris: 1320 kr, exkl. moms (1650 kr, inkl. moms)

Anmälan: www.agrenska.se/kursprogram

Ev frågor: Ida Apelmo, ida.apelmo@agrenska.se eller 031-750 91 20

Ingela Markenstrand, ingela.markenstrand@agrenska.se eller 031-750 91 71

Detta inlägg är publicerat i Nyheter. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Banner insamling kortare text jpg-1