ADHD och Autismspektrumtillstånd vid Downs Syndrom – Facebookgrupp för anhöriga

ADHD och Autismspektrumtillstånd vid Downs Syndrom

Svenska Downföreningen driver Arvsfondsprojektet ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom.

Vi vill nu komma i kontakt med familjer som berörs.

Därför har vi startat en Facebookgrupp för anhöriga där vi kan föra dialog.

Gruppen är sluten.

Föreningen upplever att det finns okunskap och därmed brist på stöttning och hjälp från vård och habilitering. Ofta har föräldrar och anhöriga beskrivit en hjälplöshet när ingen har förstått varför deras barn har haft ett utagerande beteende och stora svårigheter med kommunikationen. Att personer med Downs syndrom har autism och/eller ADHD har sällan övervägts.

Vi ser projektet som en möjlighet att ge ökad förståelse för personer med ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom och förhoppning är att detta leder till en förbättrad livssituation för dem och deras familjer.

This entry was posted in ADHD/ASD, Nyheter and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.