65% ökning av anslagen i USA till forskning om Downs syndrom

65% ökning av anslagen i USA till forskning om Downs syndrom

För 2017 anslog National Institutes of Health (NIH) i USA 35 miljoner USD till forskning om Downs syndrom. För 2018 har Kongressen beslutat att öka anslaget för forskning om Downs syndrom till cirka 58 miljoner USD. Det är en ökning med 65%!

Läs mer på LuMinds hemsida.

Tidigare på hemsidan:

Ny amerikansk forskningsplan för Downs syndrom (Jan 2015)

Strategisk forskningsplan på remiss (Mars 2014)

This entry was posted in Forskning, Kunskapsbanken, Nyheter. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Banner insamling kortare text jpg-1