50 miljoner till forskning om funktionsnedsätttning

50 miljoner till forskning om funktionsnedsätttningForte öppnar i september en utlysning med 50 miljoner för forskning om funktionsnedsättning. Syftet är att öka kunskapen om hur livskvalitet och förmåga till aktivt deltagande i samhället kan stärkas hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Forte välkomnar särskilt ansökningar inom följande områden:

  • Aktivt medborgarskap, dvs förmåga att delta i samhällslivet och undvika exkludering
  • Kulturella värderingar och attityder till personer med funktionsnedsättning
  • Forskning om barn och äldre med funktionsnedsättning, och förståelse för olika villkor i olika skeden av livet
  • Intellektuell funktionsnedsättning och vilka insatser som behövs i utbildning och arbetsmarknad för dessa personer
  • Teknologi och design, inklusive e-hälsointerventioner

Läs mer: Forte satsar på forskning om funktionsnedsättning

This entry was posted in Forskning, Kunskapsbanken, Nyheter. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Banner insamling kortare text jpg-1